Σχετικές σελίδες

Σε αυτόν τον ιστότοπο

Εξετάσεις: Γενική εξέταση αίματος, Αέρια αίματος, Καλλιέργεια πτυέλων, Καλλιέργεια αίματος, Επίχρισμα AFB και καλλιέργεια, Εξετάσεις γρίπης, Μυκόπλασμα, RSV, Έλεγχος ευαισθησίας, Χρώση Gram, Εξέταση πλευριτικού υγρού, Λεγιονέλλα.

Παθήσεις: Νόσοι πνευμόνων, γρίπη, φυματίωση, μη φυματικά μυκοβακτήρια, HIV, Κυστική ίνωση, μυκητιασικές λοιμώξεις

Αλλού στο διαδίκτυο

Centers for Disease Control and Prevention: Pneumonia Can Be Prevented – Vaccines Can Help

Canadian Lung Association: Bacterial pneumonia

American Lung Association: Understanding Pneumonia

Medscape Today: Pneumonia Resource Center

eMedicinehealth: Bacterial Pneumonia

 

Πηγές του άρθρου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά του Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές.

 

(© 2010). Understanding Pneumonia, American Lung Association [On-line information]. Available online at http://www.lungusa.org/lung-disease/pneumonia/understanding-pneumonia.html through http://www.lungusa.org. Accessed May 2010.

Cunha, B. (Updated 2010 April 14). Pneumonia, Community-Acquired. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/234240-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2010.

Kuhn, G. (Updated 2009 June 11). Pneumonia, Viral. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/808013-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2010.

Stephen, J. (Updated 2010 April 6). Bacterial Pneumonia eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/807707-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2010.

Mayo Clinic Staff (2009 May 9). Pneumonia. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/pneumonia/DS00135 through http://www.mayoclinic.com. Accessed May 2010.

Polverino, E. and Torres, A. (2009 July 31). Diagnostic Strategies for Healthcare-associated Pneumonia. Medscape from Semin Respir Crit Care Med. 2009;30(1):36-45. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/705200 through http://www.medscape.com. Accessed May 2010.

Bennett, N. et. al. (Updated 2010 February 26). Pneumonia. eMedicine Pediatrics [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/967822-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2010.

Wallace, D. et. al. (Updated 2009 May 29). Pneumonia, Immunocompromised. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/807846-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Pneumonia Introduction. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052a.html?qt=Pneumonia&alt=sh through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Aspiration Pneumonitis and Pneumonia. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052f.html through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Community-Acquired Pneumonia. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052b.html through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Hospital-Acquired Pneumonia. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052c.html through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Nursing Home–Acquired Pneumonia. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052d.html through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Bartlett, J. (Revised 2008 May). Pneumonia in Immunocompromised Patients. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052e.html through http://www.merck.com. Accessed May 2010.

Forbes, B. et. al. (© 2007). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 12th Edition: Mosby Elsevier Press, St. Louis, MO. Pp 802-806.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 1528-1540.

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014