Εξετάσεις

Στόχος των εξετάσεων είναι να προσδιορίσουν τον μικροοργανισμό που προκαλεί την πνευμονία, να περιορίσουν την εξάπλωσή του σε άλλους ανθρώπους, να προσδιορίσουν την σοβαρότητα της πνευμονίας και να καθοδηγήσουν τη θεραπεία. Σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της ακριβής αιτίας οξείας πνευμονίας και η θεραπεία βασίζεται στην κλινική εικόνα του ατόμου και το ιατρικό ιστορικό, στην εμπειρία του ιατρού, πιθανόν μικροοργανισμοί να εμφανίζονται στην κοινότητα ανά περίοδο, όπως π.χ. η γρίπη, και στις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για θεραπεία των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα του ατόμου δεν υποχωρούν, τότε μπορεί να διεξαχθούν επιπλέον εξετάσεις, προκειμένου να διαγνωσθούν πιο σπάνιες αιτίες πνευμονίας.

Μη εργαστηριακές εξετάσεις

Η αναζήτηση για την αιτία των συμπτωμάτων ξεκινάει συνήθως με κλινική εξέταση. Στο πλαίσιο της εξέτασης ο ιατρός ακούει τους πνεύμονες του ατόμου για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους - μουγκρητό (γρύλισμα), τρίξιμο και κόχλασμα, οι οποίοι μπορεί να υποδεικνύουν μόλυνση των πνευμόνων. Ακολουθούν συχνά απεικονιστικές εξετάσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ακτινογραφία θώρακος – χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει και να συμβάλει στην αξιολόγηση της σοβαρότητας της λοίμωξης των πνευμόνων.
 • Αξονική τομογραφία (CT: ComputedTomography) - ορισμένες φορές χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει και να αξιολογήσει τη λοίμωξη των πνευμόνων και να αναζητήσει άλλες αιτίες των συμπτωμάτων.

 Εργαστηριακές εξετάσεις

Ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ατόμου που πάσχει και τις ενδείξεις και τα συμπτώματα που παρουσιάζει τη στιγμή της κλινικής εξέτασης, πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων μπορεί να διεξαχθεί, προκειμένου να τεθεί διάγνωση.

Οι γενικές εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Γενική εξέταση αίματος (CBC) - συνιστάται για να αξιολογηθεί το είδος και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων.
 • Βασικό μεταβολικό προφίλ (BMP) – αιματολογικές εξετάσεις για νάτριο, κάλιο και άλλες χημικές ουσίες, προκειμένου να προσδιοριστεί η σοβαρότητα της ασθένειας.
 • Αέρια αίματος – συμβάλουν στον προσδιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Εξετάσεις όταν υπάρχει υποψία για βακτηριακή πνευμονία:

 • Καλλιέργεια πτυέλων και χρώση Gram– βασικές εξετάσεις  για την ανίχνευση και ταυτοποίηση της αιτίας της βακτηριακής πνευμονίας.
 • Έλεγχος ευαισθησίας – πραγματοποιείται σε παθογόνα βακτήρια που έχουν αναπτυχθεί στην καλλιέργεια και ταυτοποιούνται μέσω του ελέγχου ευαισθησίας ˙ χρησιμοποιείται και στον καθορισμό θεραπείας.
 • Επίχρισμα οξεάντοχων βακίλων (AFB) και καλλιέργεια – απαιτείται όταν υπάρχει υποψία για φυματική ή μη-φυματική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη.
 • Αιμοκαλλιέργεια – για ανίχνευση σηψαιμίας, όταν υπάρχει υποψία για εξάπλωση της μόλυνσης από τους πνεύμονες στο αίμα ή από το αίμα στους πνεύμονες.

Εξετάσεις όταν υπάρχει υποψία για ιική πνευμονία:

 • Γρίπη –  απαιτείται για να ανιχνευτεί λοίμωξη από γρίπη.
 • RSV– απαιτείται για να ανιχνευτεί μια λοίμωξη RSV. 
 • Ιική καλλιέργεια ή μοριακή εξέταση, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) – προκειμένου να ανιχνεύσει ένα ευρύ φάσμα παθογόνων ιών.

Άλλα είδη εξετάσεων που μπορεί να διεξαχθούν με βάση το ιστορικό του ασθενή και την κλινική εικόνα:

 • Ανάλυση πλευριτικού υγρού – σε περίπτωση που έχει συσσωρευτεί υγρό στο χώρο μεταξύ πνευμόνων και θωρακικού τοιχώματος, το υγρό μπορεί να εξετασθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία της μόλυνσης.
 • Καλλιέργεια μυκήτων – ορισμένες φορές απαιτείται όταν υπάρχει υπόνοια για μυκητιασική λοίμωξη.
 • Εξέταση μυκοπλάσματος – με εξέταση αίματος ή ειδική καλλιέργεια, προκειμένου να διαγνωσθεί λοίμωξη από μυκόπλασμα.
 • Έλεγχος για Legionella– αιματολογική εξέταση για το συγκεκριμένο αντιγόνο, καλλιέργεια ή μοριακό έλεγχο, για να διαγνωσθεί πιθανή μόλυνση από Legionella.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014