Τι σημαίνει όταν το αποτέλεσμα μου είναι εκτός εύρους αναφοράς;

Κατά πρώτον, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους ένα αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους αναφοράς, παρόλο που το άτομο έχει καλή υγεία:
·   Στατιστική διακύμανση: Ακόμη και αν γίνει η ίδια εξέταση στο ίδιο δείγμα πολλές φορές, 1 στους 20 (ή 5%) προσδιορισμούς θα μετρηθεί έξω από το καθορισμένο εύρος, βάσει του νόμου των πιθανοτήτων. Μερικές φορές, αν η εξέταση ξαναεπαναληφθεί στο ίδιο δείγμα, το αποτέλεσμα θα είναι εντός ορίων.
·   Βιολογική διακύμανση: Αν ο ιατρός επαναλάβει την δειγματοληψία και το εργαστήριο εκτελέσει την ίδια εξέταση πολλές φορές, υπό διάφορες περιστάσεις, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ένα αποτέλεσμα να είναι εκτός του εύρους αναφοράς, ακόμη και αν η υγεία σας είναι καλή. Για βιολογικούς λόγους, οι τιμές μπορεί να κυμαίνονται από μέρα σε μέρα, ή ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα. Για αυτό το λόγο ο ιατρός μπορεί να επαναλάβει μία εξέταση και μπορεί να κοιτάξει αποτελέσματα από προηγούμενες φορές που κάνατε την ίδια εξέταση.
·   Τα εύρη αναφοράς συνήθως ορίζονται με τη συλλογή αποτελεσμάτων από ένα μεγάλο πληθυσμό και τη στατιστική επεξεργασία, που αποδίδει τον μέσο όρο (μέση τιμή) και τις αποκλίσεις από τη μέση τιμή (τυπική απόκλιση). Υπάρχουν άτομα που είναι υγιή, αλλά οι εξετάσεις τους, αν και φυσιολογικές για τους ίδιους, δεν βρίσκονται στο στατιστικό εύρος του συνολικού πληθυσμού.
Έτσι, μία τιμή εκτός του καθιερωμένου εύρους αναφοράς που δίδει το εργαστήριο μπορεί να μη σημαίνει κάτι το σημαντικό. Γενικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερο ή ψηλότερο από τα όρια του εύρους αναφοράς και να είστε απολύτως υγιής.
Κατά δεύτερο, ένα αποτέλεσμα εκτός του εύρους αναφοράς μπορεί να δείχνει κάποιο πρόβλημα και να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα βάσει του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και άλλων σχετικών παραγόντων για να προσδιορίσει αν ένα αποτέλεσμα εκτός εύρους αναφοράς σημαίνει κάτι το σημαντικό.
Το πρώτο πράγμα που μάλλον θα κάνει ο ιατρός είναι να επαναλάβει την εξέταση στο ίδιο ή σε νέο δείγμα. Ίσως η μετρούμενη ουσία (αναλύτης) έτυχε να είναι  αυξημένη την ημέρα της δειγματοληψίας λόγω ενός ή περισσότερων από τους παραπάνω παράγοντες  ή ίσως κάτι συνέβη στο δείγμα (το δείγμα αίματος δεν κρατήθηκε στο ψυγείο, ο ορός δεν αποχωρίστηκε από τα έμμορφα συστατικά σύντομα, ή το δείγμα εκτέθηκε σε ζέστη ή έντονο φως). Ο ιατρός επίσης θα συγκρίνει το αποτέλεσμα με τυχόν προηγούμενα για να αποκτήσει καλύτερη άποψη για το τι είναι φυσιολογικό για την κάθε περίπτωση.
Τα εργαστήρια γενικά αναφέρουν τα ευρήματα τους βάσει της ηλικίας και του φύλου, όπου απαιτείται και αφήνουν τον θεράποντα να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα, βάσει παραγόντων όπως δίαιτα, επίπεδο φυσικής δραστηριότητας ή λήψη φαρμάκων. Αν ένα αποτέλεσμα σας είναι εκτός εύρους αναφοράς, συζητήστε με τον ιατρό σας για το τι σημαίνει και τι επόμενα βήματα πρέπει να γίνουν.
Αν γνωρίζετε ειδικές περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μίας εξέτασης, αναφέρετε τις στον ιατρό σας, μην υποθέτετε ότι ο ιατρός θα σκεφθεί όλες τις πιθανές περιστάσεις. 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 01.12.2008