Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος αναφοράς

Τα εργαστήρια γενικά αναγράφουν τα αποτελέσματα εξετάσεων μαζί με ένα εύρος αναφοράς, που σχετίζεται με την ηλικία και το φύλο σας. Ο ιατρός σας θα ερμηνεύσει τα αποτελέσματα βάσει της προσωπικής του γνώσης των λοιπών χαρακτηριστικών σας, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που τυχόν λαμβάνετε. Πληθώρα πρόσθετων παραγόντων μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα σας: λήψη καφεΐνης, καπνού, αλκοόλ, βιταμίνης C, η δίαιτα σας, το στρες ή το άγχος, η κύηση. Ακόμη και η στάση του σώματος κατά την αιμοληψία μπορεί να επηρεάσει κάποια αποτελέσματα, όπως και η εντατική άσκηση. Για παράδειγμα η αλβουμίνη και τα ιόντα ασβεστίου μπορεί να αυξηθούν όταν σηκωθείτε από την ύπτια σε όρθια θέση.
Άλλοι φαινομενικά άσχετοι παράγοντες όπως το είδος της εργασίας σας, το υψόμετρο και η απόσταση από την θάλασσα μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Η τακτική άσκηση επηρεάζει τα αποτελέσματα—ειδικά αυξάνονται τα αποτελέσματα της κινάσης της κρεατίνης (CK), αμινοτρανσφεράσης του ασπαρτικού οξέος (AST) και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH). Επιπρόσθετα, η τεστοστερόνη, η ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) και ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορούν να αυξηθούν σε ανθρώπους που κάνουν έντονη άσκηση για μήνες και χρόνια, όπως δρόμους μεγάλων αποστάσεων και άρση βαρών.
Η επίδραση όλων αυτών των παραγόντων υπογραμμίζει τη σημασία της δειγματοληψίας με τυποποιημένο τρόπο για την εκτέλεση και ερμηνεία εργαστηριακών εξετάσεων (αλλά και των αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων). Είναι σημαντικό να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του ιατρού σας για σωστή προετοιμασία για την εξέταση, όπως προσέλευση για αιμοληψία νωρίς το πρωί, χωρίς λήψη τροφής. Έτσι το δείγμα σας θα μοιάζει με τα δείγματα του αντίστοιχου πληθυσμού αναφοράς και τα αποτελέσματα θα είναι συγκρίσιμα.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 01.12.2008