Γιατί δεν αναγράφονται τιμές αναφοράς σε αυτό το δικτυακό τόπο;
Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες για τις τιμές αναφοράς, θα παρατηρήσετε ότι για ελάχιστες εξετάσεις αναγράφονται τιμές αναφοράς σε αυτό το δικτυακό τόπο.Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι ’ αυτό :   
Υπάρχουν πολύ λίγες ουσίες ιατρικού ενδιαφέροντος, των οποίων ο προσδιορισμός έχει τυποποιηθεί, όπως η χοληστερόλη, το σάκχαρο και το προστατικό αντιγόνο. Για αυτές τις λίγες εξετάσεις έχει γίνει τεράστια παγκόσμια προσπάθεια για να ευθυγραμμιστούν όλες οι εργαστηριακές μέθοδοι και οι τρόποι απόδοσης των αποτελεσμάτων. Για αυτές τις εξετάσεις έχουμε δημοσιεύσει «όρια», που αποτελούν μάλλον σημεία λήψης ιατρικής απόφασης παρά «όρια αναφοράς».
 
Για τις υπόλοιπες ουσίες, το εύρος αναφοράς μπορεί να είναι διαφορετικό από εργαστήριο σε εργαστήριο. Τα διάφορα εργαστήρια χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη εξοπλισμού και διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαστήριο πρέπει να προσδιορίσει το δικό του εύρος αναφοράς και να συνοδεύει κάθε αποτέλεσμα με το συγκεκριμένο εύρος. Έτσι, ο ασθενής και ο ιατρός πρέπει να παίρνουν υπόψη το εύρος αναφοράς του εκάστοτε εργαστηρίου, που έκανε την ανάλυση και όχι κάποιο θεωρητικό ή «ιδεώδες» εύρος αναφοράς, που έχει δημοσιευτεί σε κάποιο βιβλίο.
 
Υπάρχει επίσης έλλειψη ομοιογένειας μεταξύ των μονάδων μέτρησης, που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Στην χώρα μας χρησιμοποιούνται τόσο οι λεγόμενες «συμβατικές» μονάδες, όσο και το «διεθνές σύστημα» (μονάδες SI). Για παράδειγμα, το εύρος αναφοράς για τον σίδηρο μπορεί να εκφραστεί σε συμβατικές μονάδες ως 400-1600 µ g / L (μικρογραμμάρια ανά λίτρο), ενώ στο σύστημα SI θα ήταν 7.16-28.6 µ mol / L (μικρογραμμομόρια ανά λίτρο). Αν οι μονάδες που χρησιμοποιεί το εργαστήριο σας είναι διαφορετικές από τις μονάδες που θα είχαμε αναγράψει σε αυτό τον δικτυακό τόπο, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και ανησυχία.
 
Στόχος μας είναι να είστε καλύτερα πληροφορημένοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον ιατρό σας. Πρέπει να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε γιατί γίνεται μία εξέταση, αλλά αφού είναι αδύνατο να γνωρίζουμε όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας, δεν μπορούμε και να ερμηνεύσουμε σωστά τα αποτελέσματα. Αν χρειάζεστε περαιτέρω ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας, πρέπει να μιλήσετε με τον ιατρό σας, που έχει όλες τις πληροφορίες.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 02.12.2008