Κάποιες εξετάσεις δίνουν μία απλή απάντηση, ναι ή όχι. Ήταν η καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος θετική για στρεπτόκοκκο; Βρέθηκαν αντισώματα έναντι κάποιου ιού ;
Αλλά οι περισσότερες εξετάσεις εκφράζονται στα πλαίσια ενός εύρους αναφοράς. Για παράδειγμα αποτελέσματα για TSH μπορεί να είναι: 2.0 mIU / L , εύρος αναφοράς 0.5 – 5.0 mIU / L . Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι στο «φυσιολογικό» εύρος.
Πώς ορίστηκε αυτό το εύρος αναφοράς; Εν συντομία: με μετρήσεις μεγάλου αριθμού υγιών ανθρώπων και παρατήρηση του τι φαίνεται να είναι «φυσιολογικό» για αυτούς.
Το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό ενός εύρους αναφοράς είναι να προσδιοριστεί ο πληθυσμός στον οποίο θα εφαρμοστεί αυτό το εύρος, για παράδειγμα υγιείς άνδρες 20 ως 30 ετών. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων αυτής της κατηγορίας θα ελεγχθεί για μία συγκεκριμένη εργαστηριακή εξέταση. Κατόπιν θα υπολογιστεί η μέση τιμή και το εύρος των τιμών (συν-πλην 2 τυπικές αποκλίσεις). Αυτό το στατιστικό εύρος είναι το εύρος αναφοράς .
Ο όρος «εύρος αναφοράς» προτιμάται έναντι του όρου «φυσιολογικές τιμές» επειδή ο πληθυσμός αναφοράς μπορεί να οριστεί με ακρίβεια. Έτσι, αντί να υπονοούμε ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης θα συγκριθεί με ένα όχι ικανοποιητικά ορισμένο «φυσιολογικό» πρότυπο, το «εύρος αναφοράς» δείχνει ότι τα αποτελέσματα συγκρίνονται με καλά προσδιορισμένο και γνωστό πληθυσμό. Όταν εξετάζονται αποτελέσματα διαφορετικών πληθυσμών, σύντομα γίνεται κατανοητό ότι αυτό που είναι «φυσιολογικό» για ένα πληθυσμό μπορεί να μην είναι φυσιολογικό για ένα άλλο. Για παράδειγμα, η κύηση αλλάζει σημαντικά την χημεία του οργανισμού, έτσι οι έγκυες γυναίκες έχουν διαφορετικά εύρη αναφοράς για κάποιες εξετάσεις.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 14.10.2008