Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις


Η εξέταση που σχετίζεται με τον HIV/AIDS περιλαμβάνει είτε μέτρηση της απόκρισης του μολυσμένου ατόμου κατά του HIV  (αντισώματα) είτε μέτρηση και εκτίμηση του ίδιου του ιού. Οι περισσότερες εξετάσεις εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας το αίμα του ασθενούς. Οι στόχοι της εξέτασης του HIV είναι:
 • Προσυμπτωματικός έλεγχος και διάγνωση της HIV λοίμωξης- υπάρχει διαθέσιμη εξέταση εμπιστευτική ή ανώνυμη για αυτούς που νομίζουν ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί. Οι αρχικές εξετάσεις, συχνά, περιλαμβάνουν την εξέταση ενός μικρού δείγματος αίματος από το δάκτυλο ή δείγματος από το στόμα, για αντισώματα κατά του HIV που παράγονται από το ανοσιακό σύστημα του ασθενούς. Τα αποτελέσματα συνήθως είναι έτοιμα εντός μερικών λεπτών. Ωστόσο, ένα θετικό δείγμα ελέγχου χρειάζεται να επιβεβαιωθεί και μέσω άλλης εξέτασης.
 • Μέτρηση και παρακολούθηση του ποσού του ιού στο αίμα του ασθενούς (ιικό φορτίο)
 • Εκτίμηση και παρακολούθηση του επιπέδου λειτουργίας του ανοσιακού συστήματος του ασθενούς 
 • Εκτίμηση της αντοχής του HIV στις υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες

Ειδικές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Εξέταση αντισωμάτων HIV—για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης   
 • Εξέταση της πρωτεΐνης p24  —μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πρώιμηςφάσης της HIV λοίμωξης και για τον έλεγχο των παραγώγων αίματος για HIV.
 • Εξέταση HIV ιικού φορτίου—μετρά την ποσότητα του ιού HIV στο αίμα. Γίνεται με σκοπό να αποφασιστεί πότε θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία και γίνεται κατά διαστήματα με σκοπό την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 
 • Αριθμός CD4 κυττάρων—μετρά τον αριθμό CD4 T-κυττάρων στο αίμα. Γίνεται κατά διαλείμματα για τον καθορισμό της έναρξης HIV θεραπείας. Γίνεται, επίσης, κατά την παρακολούθηση της θεραπείας, της εξέλιξης της HIV λοίμωξης και της κατάστασης του ανοσιακού συστήματος
 • Γονοτυπική εξέταση αντοχής του HIV—γίνεται για τον καθορισμό του κατά πόσον τα/ο συγκεκριμένα/ο στελέχη του HIV του ασθενούς παρουσιάζουν αντοχή στις υπάρχουσες αντι-ρετροϊκές θεραπείες. Γίνεται όταν ο ασθενής αρχικά διαγιγνώσκεται με σκοπό τον καθορισμό του κατά πόσον, και σε ποιά φάρμακα παρουσιάζει αντοχή ο ιός HIV. Επίσης γίνεται όταν αρχίζει ή αλλάζει η θεραπεία και όταν υπάρχουν στοιχεία αποτυχίας της θεραπείας.
 • Φαινοτυπική εξέταση αντοχής - μερικές φορές εφαρμόζεται στους ασθενείς που παρουσιάζουν αντοχή σε πολλαπλά αντι-ρετροϊκά φάρμακα, για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της θεραπείας. Η εξέταση αυτή εκτιμά κατά πόσον τα/ο στελέχη/ος του HIV του ασθενούς μπορεί να αναπτυχθούν σε ποικίλες συγκεντρώσεις αντι-ρετροϊκών φαρμάκων.
 • Άλλες εξετάσεις μπορεί να εφαρμόζονται με σκοπό την ταυτοποίηση-ανίχνευση και παρακολούθηση θεραπείας των ευκαιριακών λοιμώξεων, των επιπλοκών και της τοξικότητας των φαρμάκων. Εξέταση μπορεί να ζητηθεί ΄σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας και της λειτουργικότητας των οργάνων του ασθενούς. Κάποιες εξετάσεις γίνονται για την εκτίμηση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένης θεραπείας HIV. Για παράδειγμα, το φάρμακο abacavir μπορεί να προκαλέσει εν δυνάμει σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας σε κάποιους ασθενείς. Αυτοί που σχεδιάζουν να λάβουν το φάρμακο, εξετάζονται αρχικά για το αλλήλιο γονιδίου, HLA-B*5701. Αν είναι θετικοί, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της αντίδρασης και για το λόγο αυτό τους παρέχεται άλλη φαρμακευτική αγωγή.


Μη εργαστηριακές εξετάσεις
Εξετάσεις όπως ακτινογραφία (x-ray) θώρακος ή imaging scan μπορεί να εφαρμόζονται σε κάποιες περιπτώσεις για να εκτιμηθεί η κατάσταση υγείας του ασθενούς

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 15.10.2009