Πηγές Άρθρου - Article Sources


Σημείωση: Το άρθρο αυτό βασίστηκε στην έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται στο παρόν κείμενο όπως επίσης και στην συλλογική εμπειρία του Editorial Review Board του LabTestsOnline. Το άρθρο αυτό ανανεώνει τα δεδομένα του μέσω επισκόπησής του από το EditorialBoard. Οι νέες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται, κάθε φορά, προστίθενται στη λίστα και διακρίνονται από τις αρχικές πηγές.
.Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανασκόπηση
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 23-27, 535-538, and 1036-1037.
Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pp 487-490.
Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1595-1596.
(2008 January 29). New Report Provides Information on HIV Prevalence in the U.S. Household Population. CDC Press Release [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/2008/r080129.htm. Accessed on 4/12/08.
(2008 February 7, Updated). AIDS/HIV, What are AIDS and HIV? National Institute of Child Health and Human Development [On-line information]. Available online at http://www.nichd.nih.gov/health/topics/aids_hiv.cfm. Accessed on 4/12/08.
(2007 January 2, Modified). How HIV Tests Work. CDC [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/topics/testing/resources/qa/tests_work.htm. Accessed on 4/12/08.
(2008 April 10, Updated). Neurological Complications of AIDS Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/aids/detail_aids.htm. Accessed on 4/12/08.
(2008 February 21, Updated). HIV/AIDS. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Division of Acquired Immunodeficiency Syndrome [On-line information]. Available online at http://www3.niaid.nih.gov/healthscience/healthtopics/HIVAIDS/default.htm. Accessed on 4/12/08.
Branson, B., Duffus, W. and Jordan, W. (2008 March 31). Opt-out HIV Testing as a Public Health Tool. Medscape [On-line CME/CE]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/572209 through http://www.medscape.com.
Hernández, D. and Frye, R. (2007 June 11, Updated). Human Immunodeficiency Virus Infection. eMedicine [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/ped/TOPIC1027.HTM through http://www.emedicine.com. Accessed on 4/12/08.
(2008 January 29). Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. January 29, 2008; 1-128. [On-line information]. PDF available for download at http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf through http://www.aidsinfo.nih.gov. Accessed on 5/4/08.
(May 8, 2008). Centers for Disease Control and Prevention. HIV Infection Reporting. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/reporting.htm. Accessed August 2008.
(August 3, 2008). Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS in the United States. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/us.htm. Accessed August 2008.
 
 
 
previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 15.10.2009