Όχι και τόσο άσχημα
 
Τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα, έτσι;

Πολλές από τις σύγχρονες εξετάσεις είναι λιγότερο επεμβατικές και ευκολότερες από τις παλαιότερες, λιγότερο ακριβείς εξετάσεις, που έχουν αντικαταστήσει. Μία απλή εξέταση αίματος, για παράδειγμα, προτιμάται από δακτυλική εξέταση για την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη. Πολλοί ασθενείς, που λαμβάνουν το φάρμακο κουμαρίνη μπορούν να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας τους με μία απλή εξέταση που γίνεται με τρύπημα του δακτύλου αντί για δειγματοληψία από τη φλέβα. Πλήρης αιματολογικός έλεγχος μπορεί να γίνει σήμερα με λήψη αίματος από το δάκτυλο. Πολλές συσκευές δειγματοληψίας έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ελαχιστοποίηση της δυσφορίας του ασθενή, όπως οι «πεταλούδες» δειγματοληψίας, για τους ασθενείς με φλέβες μικρές, ουλώδεις ή δύσκολες να βρεθούν.
Μην διστάσετε να ζητήσετε τροποποιήσεις ή διαφορετικές προσεγγίσεις, αν αισθάνεστε ότι εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Οι επαγγελματίες της υγείας που έχουν την ευθύνη της δειγματοληψίας έχουν εκπαιδευτεί να κατανοούν τις ανάγκες σας, είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις προτάσεις σας και διαθέτουν αποτελεσματικές στρατηγικές για να σας βοηθήσουν.
Εάν κατανοείτε τι πρόκειται να συμβεί, αν επικοινωνείτε τις ανάγκες σας στους επαγγελματίες της υγείας που σας βοηθούν, εάν εφαρμόζετε απλές τεχνικές χαλάρωσης και αν γνωρίζετε πώς να χειριστείτε ελαφρούς φυσικούς πόνους, τότε θα είστε πιο άνετοι και προετοιμασμένοι για τις ιατρικές εξετάσεις

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 02.12.2008