Αυτή η σειρά άρθρων γράφτηκε από την Nancy Williams.
Η πλήρης σειρά περιλαμβάνει τα άρθρα: Οδηγίες για τον έλεγχο του αίματος, Τρόποι να διευκολυνθούν τα παιδιά στις εργαστηριακές τους εξετάσεις, και Τρόποι να διευκολυνθούν οι ηλικιωμένοι στις εργαστηριακές τους εξετάσεις.
 
Οι πηγές για την δημιουργία αυτών των άρθρων περιλαμβάνουν:
Illustrated Guide to Diagnostic Tests, Student Version. Lewis JV, ed. Springhouse, PA: Springhouse Corp., 1994.
American Medical Association Complete Guide to Women's Health. Slupik RI, ed. New York: Random House, 1996:126.
Caregiving: A Step-By-Step Resource for Caring for the Person with Cancer at Home. Houts PS and Bucher JA, eds. American Cancer Society, 2000:233-240.
About Site on Mental Health Resources. Available on the Internet at: http://mentalhealth.about.com/health/mentalhealth/library/weekly/aa072798.htm. Accessed May 2001.
Thompson, ED. Introduction to Maternity and Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Company, 1995:577.
Dr Koop.com. See the articles on test/procedure preparation for infants, toddlers, preschoolers, and adolescents. Available on the Internet at: http://www.drkoop.com. Accessed June 2001.
American Medical Association Family Medical Guide. 3rd ed. Clayman CB, ed. New York: Random House, Inc., 1994:767.
Rob C, Reynolds J. The Caregiver's Guide: Helping Elderly Relatives Cope with Health and Safety Problems. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1991.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 02.12.2008