Γνωρίστε τις εξετάσεις σας
 
Κατανοώντας τις εξετάσεις σας
Όταν παραγγέλλεται μία εξέταση για σας, πρέπει να γνωρίζετε γιατί πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει και τι περιμένει να μάθει ο ιατρός από αυτήν. Μη διστάσετε να κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
  • Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εξέταση; Πώς θα αλλάξει το αποτέλεσμα της την ιατρική φροντίδα που μου προσφέρεται;
  • Τι χρειάζεται να γνωρίζω ή να κάνω πριν την εξέταση;
  • Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια και μετά την εξέταση;
  • Πόσο θα πονέσω ή πόσο άβολα θα αισθανθώ; Υπάρχουν κίνδυνοι;
  • Πόση ώρα θα πάρει; Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;
  • Πού πρέπει να πάω για να κάνω την εξέταση; Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο;
  • Ποιες είναι οι τιμές αναφοράς (φυσιολογικές τιμές); Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα εκτός ορίων αναφοράς;
  • Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα;
  • Τι θα επακολουθήσει μετά την εξέταση;

Ο ιατρός σας είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να σας δώσει τις εξειδικευμένες απαντήσεις, που αφορούν την δική σας κατάσταση. Μετά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες από δημοσιευμένες πηγές πληροφοριών.
Βέβαια, λόγω πίεσης χρόνου, ή επειδή διστάζετε να ρωτήσετε τον ιατρό σας ή απλά και μόνο επειδή δεν σκεφθήκατε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις, μπορεί να σας οδηγήσουν σε άλλες πηγές πληροφοριών. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές.
Ο τεχνολόγος ή η αδελφή νοσοκόμος, που θα κάνει την δειγματοληψία μπορεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία, εντούτοις δεν αναμένεται να έχει τις γνώσεις για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την χρησιμότητα της εξέτασης, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και το τι θα επακολουθήσει. Αναζητήστε τυχόν έγγραφες πηγές, που μπορεί να διαθέτει το νοσοκομείο ή το εργαστήριο για να ενημερωθείτε.
Αυτή η ίδια η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις και τη σημασία τους.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 26.03.2009