Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Επίσης γνωστό ως: RBC count, Erythrocyte count, Red count
Επιστημονική ονομασία: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Σχετικές εξετάσεις: Επίχρισμα περιφερικού αίματος, Αιματοκρίτης, CBC, Hemoglobin Variants, Αιμοσφαιρίνη, Vitamin B12, Folate

1. Πόσο αναστρέψιμες είναι τιμές RBC που βρίσκονται εκτός των φυσιολογικών ορίων
2. Μπορώ να μετρήσω τον αριθμό των ερυθροκυττάρων μου στο σπίτι?
3. Η δίαιτα και η διατροφή είναι ικανές να διατηρήσουν τα RBC μέσα στα φυσιολογικά όρια αναφοράς?
4. Υπάρχουν συμπτώματα που να με βοηθούν καταλάβω ότι ο αριθμός των RBC είναι επικίνδυνα εκτός των ορίων αναφοράς?

1. Πόσο αναστρέψιμες είναι τιμές RBC που βρίσκονται εκτός των φυσιολογικών ορίων Ο ιατρός πρέπει πρώτα να προσδιορίσει την αιτία που προκαλεί τον ανώμαλο αριθμό RBC έτσι ώστε να δώσει την κατάλληλη αγωγή. Η αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο διατροφικό συμπλήρωμα, μεταβολή στη διατροφή ή αντικατάσταση των συμπυκνωμένων ερυθρών από δότη ή μπορεί να απαιτεί απλά αλλαγή στη τρέχουσα φαρμακευτική συνταγογραφία που προκάλεσε την μεταβολή των RBC.Σε κάποιες περιπτώσειςόπως η περίπτωση ασθενών υπο χημειο- ή ράδιο- θεραπεία,χρειάζεται η χορήγηση φαρμάκων που επάγουν στον μυελό των οστών την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

2. Μπορώ να μετρήσω τον αιματοκρίτη μου στο σπίτι? Όχι. Η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό.

3. Η δίαιτα και η διατροφή είναι ικανές να διατηρήσουν τα RBC μέσα σταφυσιολογικά όρια    αναφοράς? Ναί, για το λόγο ότι μια ισορροπημένη δίαιτα μας προφυλάσσει από αναιμίες που έχουν ως αίτιο την έλλειψη σιδήρου, βιταμίνης Β12 ή φυλικού οξέως. Σε άλλες παθολογικές καταστάσεις, μεταβολές στον αριθμό των RBC δεν μπορούν να διορθωθούν απλά με αλλαγή της δίαιτας.

4. Υπάρχουν συμπτώματα που να με βοηθούν καταλάβω ότι ο αριθμός των RBC είναι επικίνδυνα εκτός των ορίων αναφοράς?
Η κούραση μπορεί να υποδηλώνει αύξηση ή ελάττωση στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Λιπιθυμικές καταστάσεις, ωχρότητα, γρήγορες αναπνοές, ζαλάδα και/ ή αλλαγές στο πνευματικό επίπεδο συνδέονται με χαμηλά RBC, ενώ διαταραχές στην όραση, πονοκέφαλοι και συνδέονται με υψηλά RBC.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά23.03.2009