Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Επίσης γνωστό ως: RBC count, Erythrocyte count, Red count
Επιστημονική ονομασία: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Σχετικές εξετάσεις: Επίχρισμα περιφερικού αίματος, Αιματοκρίτης, CBC, Hemoglobin Variants, Αιμοσφαιρίνη, Vitamin B12, Folate

Πώς χρησιμοποιείται
Πότε ζητείται
Τί σημαίνει το αποτέλεσμα
Τί άλλο πρέπει να γνωρίζω
 
Πώςχρησιμοποιείται 
Με την εξέταση μετράται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) ανά λίτρο αίματος. Μεταβολές στην τιμή των RBC πρέπει να συνεκτιμηθούν με άλλες παραμέτρους όπως η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης και/ή οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες.
 
Πότε ζητείται  
Η εξέταση ζητείται στα πλαίσια της γενικής αίματος, συχνά ως εξέταση ρουτίνας κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο ή σε άλλες κλινικές καταστάσεις. Η εξέταση πρέπει να επαναλαμβάνεται σε ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές, αιμορραγικά προβλήματα, χρόνιες αναιμίες, ερυθραιμία και/ ή σε ασθενείς που υποβάλλοντα σε χημειο- ή ραδιο- θεραπεία.   
 [Back to top]
  
Τί σημαίνει το αποτέλεσμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα κοινά αποδεκτό εύρος τιμών αναφοράς (φυσιολογικές τιμές, φτ). Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία σε κάθε Εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση στην απάντησή δίπλα στο αποτέλεσμα πρέπει να αναγράφεται το εύρος των τιμών αναφοράς (φυσιολογικές τιμές, φτ) που έχει το Εργαστήριο για την συγκεκριμμένη εξέταση. Οι διαδικτυακές εξετάσεις συνιστού θερμά να συζητήσετε τα αποτελεσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές αναφοράς  μπορείτε να βρείτε στο άρθρο « Οι τιμές αναφοράς και η σημασία τους» Reference Ranges and What They Mean
Χαμηλές τιμές στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) προκύπτουν στην περίπτωση οξείας ή χρόνιας απώλειας αίματος. Οξεία απώλεια αίματος σημαίνει δραματική ελάττωση του όγκου του αίματος. Χρόνια απώλεια αίματος μπορεί να προκύψει από πολλές καταστάσεις και συνήθως οδηγεί σε κάποια μορφή αναιμίας. Στα αίτια για τις χρόνιες αναιμίες περιλαμβάνονται η μηχανική καταστροφή των RBC ή άλλα προβλήματα στη φυσιολογία όπως η μειωμένη παραγωγή RBC. Αυξημένος αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) προκύπτει σε αρκετές καταστάσεις- ενδεικτικά αναφέρονται η αφυδάτωση, οι συγγενείς καρδιακές διαταραχές, οι πνευμονικές διαταραχές και η υποξία των ιστών. 
[Back to top]
Στον κατάλογο που ακολουθεί αναφέρονται συνοπτικά οι συχνότερες καταστάσεις που συνδέονται με μεταβολή του αριθμού των RBC.

Χαμηλός αριθμός
RBC 

 • Τραύμα
 • Εγκαύματα
 • Κύηση
 • Αιμολυτική αναιμία
 • Αιμορραγικές λοιμώξεις
 • Αιμορραγία του γαστρο-εντερικού ή άλλου Gastrointestinal (GI) or other vascular bleed
 • Σιδηροπενική αναιμία
 • Έλλειψη βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος
 • Καταστροφή του μυελού των οστών
 • Μεταβολικά σύνδρομα
 • Χρόνια φλεγμονή
  Αυξημένος αριθμός RBC
 • Αφυδάτωση
 • Πνευμονικές διαταραχές
 • Συγγενείς καρδιακές διαταραχές
 • Ερυθραιμία
 • Νεφρικά προβλήματα
 • Πολυμεταγγίσεις αίματος
 • Υποξία ιστών

 [Back to top]

Τί άλλο πρέπει να γνωρίζω
Οι μεταβολές στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι συνήθως αναστρέψιμες και μπορούν εύκολα να διορθωθούν/ή να επανανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα εφόσον απομακρυνθεί το αίτιο που τις προκαλεί. Σε φυσιολογικές καταστάσεις η μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της κύησης οφείλεται στην αύξηση του όγκου των υγρών του σώματος.  
Οι κάτοικοι σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό RBC ως φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στο μειωμένο οξυγόνο που υπάρχει σε αυτά τα υψόμετρα.
 
Στις φαρμακευτικές ουσίες που αυξάνουν τα RBC περιλαμβάνονται οι γενταμυκίνη και η μεθυλ- ντόπα.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά23.03.2009