Επίχρισμα περιφερικού αίματος

Επίσης γνωστό ως: επίχρισμα περιφερικού αίματος, μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων, μορφολογία ερυθροκυττάρων, λευκοκυτταρικός τύπος
Επιστημονική ονομασία: γενική αίματος, λευκοκυτταρικός τύπος, μέτρηση ερυθροκυττάρων, μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων, μέτρηση αιμοπεταλίων, μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ), αξιολόγηση αιμοσφαιρινοπάθειας
Σχετικές εξετάσεις: Ερυθρά Αιμοσφαίρια, Μέτρηση Αριθμού Λευκών Αιμοσφαιρίων, CBC, Differential, Platelet Count, Reticulocyte Count, Hemoglobin Variants

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να καθοριστεί εάν τα ερυθροκύτταρα (RBCs), τα λευκοκύτταρα (WBCs) και τα αιμοπετάλια (PLTs) έχουν φυσιολογική μορφολογία και αριθμό, για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων των WBCs και τον ορισμό της εκατοστιαίας αναλογίας αυτών στο αίμα. Επιπλέον το επίχρισμα περιφερικού αίματος βοηθά στη διάγνωση μιας σειράς από ανεπάρκειες κυττάρων αίματος, νόσους και διαταραχές που σχετίζονται με την παραγωγή, την λειτουργικότητα και την καταστροφή των κυττάρων του αίματος ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της παραγωγής και της ωρίμανσης των κυττάρων σε νόσους όπως η λευχαιμία, κατά την διάρκεια χημειοθεραπειών/ακτινοθεραπειών και στην αξιολόγηση διαφόρων τύπων αιμοσφαιρίνης (αιμοσφαιρινοπάθειες).

Πότε πρέπει να γίνει η εξέταση;
Όταν η γενική αίματος (CBC) και/ή τα αποτελέσματα του αυτόματου αναλυτή για τα λευκά αιμοσφαίρια (WBCs) δεν είναι φυσιολογικά, τότε στρώνεται και βάφεται λεπτό επίχρισμα περιφερικού αίματος (κοινώς «πλακάκι») προκειμένου να μελετηθεί η μορφολογία, ο αριθμός και η αναλογία ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων τόσο των ώριμων κυττάρων όσο και των άωρων μορφών τους.

Απαιτούμενο δείγμα;
Δείγμα αίματος από φλεβοπαρακέντηση του χεριού ή τρυπώντας λίγο ένα δάκτυλο, το αυτί ή, στη περίπτωση νεογνού, τη φτέρνα.

Απαιτούμενη προετοιμασία για την εξέταση;
Καμία.

 

 


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά20.06.2013