Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Επίσης γνωστό ως: RBC count, Erythrocyte count, Red count
Επιστημονική ονομασία: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Σχετικές εξετάσεις: Επίχρισμα περιφερικού αίματος, Αιματοκρίτης, CBC, Hemoglobin Variants, Αιμοσφαιρίνη, Vitamin B12, Folate

Γιατί γίνεται η εξέταση ?
Για να εκτιμήσουμε τις μεταβολές στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση?

Η μέτρηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων γίνεται στα πλαίσια της γενικής αίματος. Η τελευταία πρέπει να γίνεται σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις.

Τί δείγμα χρειάζεται?

Αίμα από την φλέβα του χεριού ή από το δάκτυλο (παιδιά και ενήλικες) ή από την φτέρνα (νεογέννητα).

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά23.03.2009