Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Επίσης γνωστό ως: RBC count, Erythrocyte count, Red count
Επιστημονική ονομασία: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Σχετικές εξετάσεις: Επίχρισμα περιφερικού αίματος, Αιματοκρίτης, CBC, Hemoglobin Variants, Αιμοσφαιρίνη, Vitamin B12, Folate

Τι προσδιορίζεται ?
Με την εξέταση μετράται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος (RBC). Τα ερυθρά αιμοσφαίρια παράγονται στο μυελό των οστών και χρησιμεύουν για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες προς όλα τα κύτταρα του σώματος και διοξείδιου του άνθρακα από τα κύτταρα πίσω στους πνεύμονες. Ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στις γυναίκες είναι συνήθως μικρότερος από ότι στους άνδρες, μπορεί όμως να αυξηθεί με την ηλικία. Μεταβολές στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων  συνήθως συνδέονται με μεταβολές στο επίπεδο της αιμοσφαιρίνης. Μείωση των ερυθροκυττάρων και της αιμοσφαιρίνης κάτω από τα όρια αναφοράς χαρακτηρίζουν την αναιμία, ενώ αύξηση πάνω από τα όρια αναφοράς την ερυθραιμία.  
 
Πώς συλλέγεται το δείγμα?
Με σύριγγα από τη φλέβα του χεριού ή με τρύπημα βελόνας από το δάκτυλο ή την φτέρνα.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις προκαλεί σε εσάς ή σε κάποιον που βρίσκεται στην φροντίδα σας  άγχος, ντροπή ή δυσφορία ίσως σας φανεί χρήσιμο κάποιο από τα παρακάτω άρθρα:
« Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να  αντιμετωπίσετε τον πόνο, την δυσφορία και το άγχος των εργαστηριακών εξετάσεων», «Χρήσιμες συμβουλές για τις εξετάσεις αίματος», « Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις ιατρικές εξετάσεις»,« Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να βοηθήσετε τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις ιατρικές εξετάσεις». 

Απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα του δείγματος?

Όχι, δεν απαιτείται καμμία προετοιμασία για την εξέταση.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά23.03.2009