Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Επίσης γνωστό ως: RBC count, Erythrocyte count, Red count
Επιστημονική ονομασία: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Σχετικές εξετάσεις: Επίχρισμα περιφερικού αίματος, Αιματοκρίτης, CBC, Hemoglobin Variants, Αιμοσφαιρίνη, Vitamin B12, Folate

Ρωτήστε το Εργαστήριο
Εαν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικές με την εξέταση σας ή χρειάζεσθε βοήθεια γιά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Κ.Χ-Κ.Β, να συμπληρώσετε την αίτηση για πληροφόρηση σχετική με τις εργαστηριακές εξετάσεις και ένας ειδικός εργαστηριακός επιστήμονας με πολλή χαρά θα σας βοηθήσει! Η επικοινωνία σας θα είναι εμπιστευτική. Πηγαίνετε τώρα εκεί
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά23.03.2009