Ουρία

Επίσης γνωστό ως: Αζωτο ουρίας
Επιστημονική ονομασία: Ουρία αίματος
Σχετικές εξετάσεις: Κρεατινίνη, ΒΜΠ, CMP

Πως χρησιμοποιείται;
Πότε ζητείται;
Τι σημαίνει το αποτέλεσμά της;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω ;
 
Πως χρησιμοποιείται η εξέταση;
Η εξέταση της ουρίας χρησιμοποιείται κυρίως, μαζί με την εξέταση της κρεατινίνης, για την αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων καθώς επίσης και για την παρακολούθηση ασθενών με οξεία ή χρόνια νεφρική δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η γενική κατάσταση της υγείας ενός ατόμου στα πλαίσια ενός προληπτικού checkup.
 
Πότε ζητείται η εξέταση;
Η ουρία αποτελεί τμήμα, μίας ομάδας προσδιορισμών που χρησιμοποιούνται ευρέως:
  • Όταν έχει κάποιος μη ειδικά συμπτώματα,
  • Στα πλαίσια μίας ιατρικής εξέτασης ρουτίνας,
  • Για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών πριν την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής,
  • Όταν ένας ασθενής με οξύ πρόβλημα προσέλθει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και/ή κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, ή
  • Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο.

Η ουρία συχνά ζητείται μαζί με την κρεατινίνη:
  • Όταν υπάρχει υποψία πως οι νεφροί έχουν κάποιο πρόβλημα,
  • Σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως είναι ο διαβήτης, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, και το έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή),
  • Σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών και της θεραπείας σε ασθενείς με γνωστή νεφρική νόσο,
  • Πριν από και κατά τη διάρκεια κάποιας θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής για την παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, ή
  • Σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αιμοκάθαρσης.
[Back to top]
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Αυξημένες τιμές ουρίας υποδηλώνουν κακή νεφρική λειτουργία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε οξεία ή χρόνια νεφρική νόσο, βλάβη ή νεφρική ανεπάρκεια. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε μία κατάσταση που είναι απόρροια μειωμένης ροής αίματος στους νεφρούς, όπως είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, το shock, το stress, η πρόσφατη καρδιακή προσβολή, ή σοβαρά εγκαύματα, σε καταστάσεις που εμποδίζουν την ροή των ούρων, ή σε αφυδάτωση.
Η συγκέντρωση της ουρίας μπορεί να είναι υψηλή όταν υπάρχει αυξημένος καταβολισμός λευκωμάτων, σημαντικά αυξημένη ποσότητα λευκωμάτων στο διαιτολόγιο, ή γαστροεντερική αιμορραγία (λόγω των λευκωμάτων που βρίσκονται στο αίμα).
Χαμηλές τιμές ουρίας δεν απαντώνται συχνά και συνήθως δεν αποτελούν αιτία ανησυχίας. Μπορεί όμως να εμφανιστούν σε σοβαρή ηπατική νόσο, σε κακή διατροφή, και μερικές φορές όταν ένας ασθενής είναι υπερυδατωμένος (δηλαδή όταν υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος υγρών στο σώμα του), αλλά η εξέταση της ουρίας δεν χρησιμοποιείται συνήθως για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων.
Μειωμένες ή αυξημένες συγκεντρώσεις ουρίας μπορεί να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια μίας φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
Αν ο ένας νεφρός λειτουργεί ομαλά, η συγκέντρωση της ουρίας μπορεί να είναι φυσιολογική ακόμα και αν υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία στον άλλο νεφρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο γιατρός σας αξιολογεί το αποτέλεσμα της εξέτασης ως προς το εύρος των τιμών αναφοράς για την εν λόγω εξέταση προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον αυτό είναι «φυσιολογικό» (βρίσκεται εντός του εύρους των τιμών αναφοράς), υψηλό (υπερβαίνει την ανώτερη τιμή), ή χαμηλό (είναι χαμηλότερο από την κατώτερη τιμή). Επειδή αρκετοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τον καθορισμό του εύρους των τιμών αναφοράς, το εύρος γι αυτή την εξέταση εξαρτάται από το εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει την εξέταση.
Γι αυτό το λόγο, τα αποτελέσματα που θα πάρετε από το εργαστήριο θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα εύρος τιμών αναφοράς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο γιατρός σας πρέπει να  είναι αρκετά εξοικειωμένος με το εργαστήριο και το ιατρικό σας ιστορικό ώστε να ερμηνεύσει σωστά τα αποτελέσματα.
Παρότι δεν υπάρχει κάτι σαν «πρότυπο» εύρος τιμών αναφοράς, τα περισσότερα εργαστήρια θα σας δώσουν ένα παρόμοιο, αν και ίσως όχι ακριβώς ίδιο, ζεύγος αριθμών σαν αυτό που περιλαμβάνεται σε ιατρικά βιβλία ή βρίσκεται σε πολλά μέρη στο διαδίκτυο. Γι αυτό το λόγο, καλό θα είναι να μιλήσετε με το γιατρό σας σχετικά με τα εργαστηριακά σας αποτελέσματα. Και μόνον ως γενικό παράδειγμα, σας δίνουμε το εύρος των τιμών αναφοράς γι αυτή την εξέταση από το κλασικό ιατρικό βιβλίο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το εύρος των τιμών αναφοράς, μπορείτε να ακολουθήσετε τον επόμενο σύνδεσμο
Οι τιμές αναφοράς και τι σημαίνουν.
[Back to top
 
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Οι τιμές της ουρίας μπορεί να αυξηθούν λόγω της ποσότητας των πρωτεϊνών που περιλαμβάνονται στη διατροφή σας. Δίαιτες που περιλαμβάνουν αυξημένη κατανάλωση πρωτεϊνών οδηγούν σε αφύσικα υψηλές τιμές ουρίας ενώ δίαιτες που περιλαμβάνουν πολύ χαμηλή κατανάλωση πρωτεϊνών μπορεί να προκαλέσουν αφύσικα χαμηλές τιμές ουρίας.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά01.06.2009