Κρεατινίνη

Επίσης γνωστό ως: Κρεατινίνη αίματος, Κρεατινίνη ορού, Κρεατινίνη ούρων
Επιστημονική ονομασία: Κρεατινίνη
Σχετικές εξετάσεις: Ουρία, ΒΜΠ, EGFR, Creatinine Clearance, CMP

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να προσδιοριστεί αν οι νεφροί σας λειτουργούν κανονικά και για την παρακολούθηση της θεραπείας σε νεφρική νόσο.

Πότε γίνεται η εξέταση;
Στην ρουτίνα γίνεται σαν μέρος γενικών εξετάσεων (μεταβολικό προφίλ), αν ο ιατρός σας υποπτεύεται ότι υποφέρετε από νεφρική δυσλειτουργία ή αν έχετε οξεία ή χρόνια νόσο, που μπορεί να επηρεάσει τους νεφρούς σας και/ή να επηρεαστεί δυσμενώς από νεφρική δυσλειτουργία, σε τακτά διαστήματα για την παρακολούθηση της θεραπείας νεφρικής νόσου ή την παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας κατά την λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων.

Απαιτούμενο δείγμα; Δείγμα αίματος, που λαμβάνεται από μία φλέβα στο μπράτσο και/ή ούρα 24ώρου.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά18.06.2009