Ουρία

Επίσης γνωστό ως: Αζωτο ουρίας
Επιστημονική ονομασία: Ουρία αίματος
Σχετικές εξετάσεις: Κρεατινίνη, ΒΜΠ, CMP

Γιατί γίνεται αυτή η εξέταση;
Για να αξιολογηθεί η λειτουργία των νεφρών και να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης και άλλων θεραπειών που σχετίζονται με νεφρική νόσο ή βλάβη.

Πότε πρέπει να γίνεται αυτή η εξέταση;
Στα πλαίσια μίας ιατρικής εξέτασης ρουτίνας, ή όταν έχετε οξεία ή χρόνια νόσο σε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινωθεί από νεφρική δυσλειτουργία.

Τι δείγμα χρειάζεται;
Ένα δείγμα αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στο χέριΤροποποιήθηκε τελευταία φορά01.06.2009