Ουρία

Επίσης γνωστό ως: Αζωτο ουρίας
Επιστημονική ονομασία: Ουρία αίματος
Σχετικές εξετάσεις: Κρεατινίνη, ΒΜΠ, CMP

  1. Ποιες άλλες εξετάσεις χρησιμοποιούνται μαζί με την ουρία για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών; 
  2. Πως αλλάζουν οι τιμές της ουρίας με την ηλικία;
  3. Τι είναι ο λόγος Ουρίας/Κρεατινίνης;


1. Ποιες άλλες εξετάσεις χρησιμοποιούνται μαζί με την ουρία για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών;
Η ουρία και η κρεατινίνη είναι οι βασικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την ικανότητα των νεφρών να φιλτράρουν τα άχρηστα προϊόντα από το αίμα σας. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας ζητήσει προσδιορισμό ηλεκτρολυτών δηλαδή του νατρίου και καλίου ή του χλωρίου στο αίμα σας που θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί πως λειτουργούν τα νεφρά σας.

2. Πως αλλάζουν οι τιμές της ουρίας με την ηλικία;
Οι τιμές της ουρίας αυξάνουν με την ηλικία. Στα βρέφη φθάνουν περίπου τα 2/3 των τιμών που συναντώνται σε υγιείς ενήλικες, ενώ σε άτομα άνω των 60 ετών είναι ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση με αυτές που συναντώνται σε νεότερα άτομα. Οι τιμές της ουρίας είναι επίσης ελαφρώς υψηλότερες στους άνδρες από ότι στις γυναίκες.

3. Τι είναι ο λόγος Ουρίας/Κρεατινίνης;
Μερικές φορές, ο γιατρός θα μελετήσει το λόγο της τιμής της ουρίας ως προς την τιμή της κρεατινίνης ενός ασθενούς προκειμένου να προσδιορίσει ποια είναι η αιτία που οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες από το φυσιολογικό. Ο λόγος ουρίας προς κρεατινίνη συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10:1 και 20:1. Ενας αυξημένος λόγος μπορεί να οφείλεται σε κατάσταση που προκαλεί μείωση της ροής του αίματος προς τους νεφρούς, όπως είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή η αφυδάτωση. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μαζί με αυξημένα λευκώματα, από γαστροεντερική αιμορραγία, ή από δίαιτα που περιλαμβάνει αυξημένες ποσότητες πρωτεϊνών. Ο λόγος αυτός μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση ηπατικής νόσου (λόγω μειωμένης παραγωγής ουρίας) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις κακής διατροφής.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά01.06.2009