Αλβουμίνη

Επίσης γνωστό ως: ALB
Επιστημονική ονομασία: Αλβουμίνη
Σχετικές εξετάσεις: Γενική εξέταση ούρων, Prealbumin, Microalbumin, Liver Panel

Πώς χρησιμοποιείται;
Πότε παραγγέλλεται;
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
 
Πώς χρησιμοποιείται;  
Δεδομένου ότι η αλβουμίνη είναι χαμηλή σε πολλές διαφορετικές ασθένειες και διαταραχές, η εξέταση της χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία μεθόδων που έχουν σκοπό να συμβάλουν στη διάγνωση της ασθένειας, στον ελέγχο των αλλαγών στην κατάσταση της υγείας σε συνδυασμό με τη θεραπεία ή με την πρόοδο της ασθένειας, και στα πλαίσια μαζικού ελέγχου, ως ένας δείκτης για την διενέργεια άλλων εξετάσεων.
 
Πότε παραγγέλλεται;  
Ο ιατρός παραγγέλλει εξέταση αλβουμίνης αίματος, συνήθως μαζί με άλλες εξετάσεις, εάν ένα άτομο φαίνεται να έχει συμπτώματα ηπατικής διαταραχής ή νεφρωσικού συνδρόμου.
 
Οι ιατροί μπορούν επίσης να ζητήσουν εξετάσεις αλβουμίνης αίματος όταν θέλουν να ελέγξουν τη θρεπτική κατάσταση ενός ατόμου, παραδείγματος χάριν, όταν κάποιος χάσει πολύ βάρος. 
 
back to top 
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Το απαντητικό σας δείτε ένα απαντητικό δείγματος sample report πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές αναφοράς  εύρος αναφοράς για την εξέταση, το οποίο αναγνωρίζει τι αναμένετε για εσάς εξαρτώμενο από την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, και την μέθοδο προσδιορισμού που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες για το εύρος αναφοράς παρακαλούμε να διαβάσετε το άρθρο Εύρος Αναφοράς και Τι Σημαίνει Reference Ranges and What They Mean . Το Lab Tests Online συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας.
 
Χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης μπορεί να ορίζουν ηπατική διαταραχή. Άλλες ενζυμικές εξετάσεις του ήπατος παραγγέλνονται για να καθορίσουν ακριβώς τον τύπο της ηπατικής διαταραχής.
 
Χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης μπορεί να υποδεικνύουν ασθένειες, στις οποίες οι νεφροί δεν μπορούν να εμποδίσουν τη διαρροή αλβουμίνης από το αίμα στα ούρα και εν τέλει την απώλεια αλβουμίνης. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί επίσης να μετρηθεί το ποσό αλβουμίνης ή πρωτεΐνης στα ούρα (δείτε μικροαλβουμίνη).
 
Χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης μπορούν επίσης να παρατηρηθούν σε φλεγμονή, σε κατάσταση σοκ και σε υποσιτισμό.
 
Χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης μπορούν επίσης να υποδεικνύουν συνθήκες στις οποίες το σώμα σας δεν απορροφά κατάλληλα και δεν αφομοιώνει τις πρωτεΐνες (όπως στην νόσο του Crohn ή κοιλιοκάκη) ή συνθήκες όπου μεγάλος όγκος πρωτεϊνών χάνεται από τα έντερα.
Υψηλά επίπεδα αλβουμίνης απεικονίζουν συνήθως αφυδάτωση. 
back to top 

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;  
Ορισμένα φάρμακα αυξάνουν την αλβουμίνη στο αίμα σας, συμπεριλαμβανομένων των αναβολικών στεροειδών, των ανδρογόνων, των αυξητικών ορμονών, και της ινσουλίνης.
 
Εάν λαμβάνετε μεγάλες ενδοφλέβιες ποσότητες υγρών, τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης μπορεί να είναι ανακριβή.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά16.06.2009