Γενική εξέταση ούρων

Επίσης γνωστό ως: Καλλιέργεια ούρων, Πρωτεΐνη ούρων, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάθαρση κρεατινίνης, Μικροαλβουμίνη, Ρυθμός σπειραματικής διήθησης, Ανάλυση ουρόλιθων
Επιστημονική ονομασία: Γενική εξέταση ούρων
Σχετικές εξετάσεις: Καλλιέργεια ούρων, Urine Protein

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για την διάγνωση των μεταβολικών και νεφρικών διαταραχών και λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος.

Πότε ζητείται η εξέταση;
Όταν κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας εξέτασης ο ιατρός υποψιαστεί ουρολοίμωξη ή όταν ο ασθενής πηγαίνει στο ιατρό παραπονούμενος για συμπτώματα ουρολοίμωξης, όπως κοιλιακό πόνο, πόνο στην πλάτη, συχνή ούρηση ή επώδυνη ούρηση. Επιπλέον η εξέταση ζητείται ως μέρος του προγεννητικού ελέγχου, κατά τον έλεγχο του ασθενούς κατά την εισαγωγή του νοσοκομείο και τέλος κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο.

Τι δείγμα χρειάζεται;
25 με 50 ml ούρων. Το πρωινό δείγμα είναι το πλέον κατάλληλο.

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση;
Καμία


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά26.03.2013