Αλβουμίνη

Επίσης γνωστό ως: ALB
Επιστημονική ονομασία: Αλβουμίνη
Σχετικές εξετάσεις: Γενική εξέταση ούρων, Prealbumin, Microalbumin, Liver Panel

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για τη διάγνωση μιας ηπατικής διαταραχής ή μιας νεφρικής νόσου ή για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης. Ιδιαίτερα σε ασθενείς που νοσηλεύονται, χρησιμοποιείται μερικές φορές η προαλβουμίνη αντί της αλβουμίνης σε αυτή την περίπτωση.
 
Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;
Εάν ο γιατρός σας θεωρεί ότι έχετε συμπτώματα ηπατικής διαταραχής ή νεφρικής νόσου, εάν παρατηρήσατε μια πρόσφατη και απότομη μεταβολή του βάρους σας ή πριν από μια προγραμματισμένη εγχείριση.
 
Απαιτούμενο δείγμα;
Δείγμα αίματος, που λαμβάνεται από μία φλέβα στο μπράτσο σας.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά16.06.2009