Σχετικές ιστοσελίδες

Σε αυτή την ιστοσελίδα

Εξετάσεις: προσδιορισμός γλυκόζης, βιταμινών Β και Β12

Παθολογικές καταστάσεις: αλκοολισμός, διαβήτης, ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12, αυτοάνοσες διαταραχές, σύνδρομο Guillain-Barre, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Αλλού στο διαδίκτυο

National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Peripheral Neuropathy Fact Sheet

The Foundation for Peripheral Neuropathy

The Neuropathy Association

American Chronic Pain Association 

American Diabetes Association: Neuropathy (Nerve Damage)

MayoClinic.com: Peripheral neuropathy

JAMA Patient Page: Peripheral Neuropathy

Πηγές του άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά του Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online.Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές

Dugdale, D. (Updated 2010 August 27). Peripheral neuropathy. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000593.htm. Accessed May 2011.

(2010 April 21). Peripheral Neuropathy. JAMA Patient Page v 303 (15) [On-line information]. PDF available for download at http://jama.ama-assn.org/content/303/15/1556.full.pdf through http://jama.ama-assn.org. Accessed May 2011.

(Updated 2011 February 18) Peripheral Neuropathy Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/peripheralneuropathy/detail_peripheralneuropathy.htm through http://www.ninds.nih.gov. Accessed May 2011.

Lin, H. (Updated 2011 May 13). Diabetic Neuropathy. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1170337-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2011.

Sewell, A. (Updated 2010 September 27). Nutritional Neuropathy. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1171558-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2011.

Hill, H and Tebo, A. (Updated 2011 April). Neuropathic Disease. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/NeuropathicDz.html?client_ID=LTD through http://www.arupconsult.com. Accessed May 2011.

(2009 February). Diabetic Neuropathies: The Nerve Damage of Diabetes National Diabetes Information Clearinghouse [On-line information]. Available online at http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/neuropathies/ through http://diabetes.niddk.nih.gov. Accessed May 2011.

Mayo Clinic Staff (2009 November 3). Peripheral Neuropathy. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/peripheral-neuropathy/DS00131/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed May 2011.

Mayo Clinic Staff (2010 April 15). Autonomic Neuropathy. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/autonomic-neuropathy/DS00544/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed May 2011.

(Updated 2011 March 22). Giant Axonal Neuropathy. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/gan/GiantAxonalNeuropathy.htm through http://www.ninds.nih.gov. Accessed May 2011.

(Updated 2011 February 15). Charcot-Marie-Tooth Disease Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/charcot_marie_tooth/detail_charcot_marie_tooth.htm through http://www.ninds.nih.gov. Accessed May 2011.

Dugdale, D. (Updated 2010 August 27). Alcoholic neuropathy. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000714.htm. Accessed May 2011.

Eckman, A. (Updated 2010 April 19). Diabetic neuropathy. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000693.htm. Accessed May 2011.

Rubin, M. (Revised 2008 February). Peripheral Neuropathy. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merckmanuals.com/professional/sec16/ch223/ch223h.html?qt=neuropathy&alt=sh through http://www.merckmanuals.com. Accessed May 2011. [On-line information]. Available online at

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005) Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 2500-2509, 2510-2514.

What is Neuropathy? Neuropathy Causes and Treatments. Medical News Today. Article date 29 Apr 2009. Available online at http://www.medicalnewstoday.com/articles/147963.php through http://www.medicalnewstoday.com. Accessed August 2011.

ARUP Lab Tests. Motor Neuropathy Panel. Available online at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/0051225.jsp through http://www.aruplab.com. Accessed August 2011.

Mayo Clinic. 57234 Clinical: Motor Neuropathy Antibody Panel (Serum). Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/57234 through http://www.mayomedicallaboratories.com. Accessed August 2011.

ARUP Lab Tests. Sensory Neuropathy Antibody Panel with Reflex to PCCA Titer, ANNA Titer & Neuronal Immunoblot. Available online at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/0051222.jsp through http://www.aruplab.com. Accessed August 2011.

Quest Diagnostics. Motor and Sensory Neuropathy Panel. Available online at http://www.questdiagnostics.com/hcp/testmenu/jsp/showTestMenu.jsp?s=M&test_code=95775&fn=17540X.html&labCode=SJC through http://www.questdiagnostics.com. Accessed August 2011.

Nervous System Information. Body Guide, Powered by ADAM. Available online at http://www.pennmedicine.org/health_info/body_guide/reftext/html/nerv_sys_fin.html through http://www.pennmedicine.org. Accessed August 2011.

Neuropathic Pain. Weill Cornell Pain Medical College. Available online at http://www.cornellpainmedicine.com/health_library/neuropathic_pain.html through http://www.cornellpainmedicine.com. Accessed August 2011. 

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 29.07.2014