Ενδείξεις και Συμπτώματα

· Η διάγνωση της οξείας λευχαιμίας ξεκινά από τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο άρρωστος. Τα συμπτώματα της νόσου οφείλονται στην έλλειψη φυσιολογικών ερυθροκυττάρων:
Αδυναμία, δύσπνοια και αναιμία λόγω έλλειψης ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Αιμορραγία και μελάνιασμα λόγω έλλειψης αιμοπεταλίων.

·                     Πυρετός και μολύνσεις λόγω έλλειψης φυσιολογικών λευκών αιμοσφαιρίων που καταπολεμούν τις μολύνσεις.

·                     Οι πάσχοντες από οξεία λευχαιμία μπορεί επίσης να εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα  οφειλόμενα στην συνάθροιση άωρων λευκών αιμοσφαιρίων όπως: πόνος στα οστά και τις αρθρώσεις, διογκωμένα λεμφικά γάγγλια, διογκωμένος σπλήνας, ήπαρ, νεφρά και όρχεις, πονοκέφαλοι, εμετοί, ζάλη και επιληπτικές κρίσεις (όταν πολύ μεγάλος αριθμός κυττάρων συσσωρευτούν στον εγκέφαλο ή στο κεντρικό νευρικό σύστημα). Μπορεί ακόμη να εμφανίσουναπώλεια βάρους και εφίδρωση κατά τον νυχτερινό ύπνο.

·                     Οι χρόνιες μορφές λευχαιμίας εξελίσσονται συνήθως αργά και η διάγνωση γίνεται τυχαία από κάποιο γενικό εργαστηριακό έλεγχο πριν εμφανισθούν συμπτώματα. Μπορούν όμως να εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα με την οξεία λευχαιμία αλλά σε πιο ήπια μορφή. Μερικές περιπτώσεις παρακολουθούνται επί έτη πριν χρειαστεί θεραπεία ενώ άλλες μπορεί να είναι πιο επιθετικές. Το μη φυσιολογικό κύτταρο που είναι υπεύθυνο για την χρόνια λευχαιμία μπορεί επίσης να καταστεί ασταθές. Επιπλέον αλλαγές στο κύτταρο αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε «κρίση βλαστών» δηλαδή την παραγωγή μόνο άωρων κυττάρων και την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014