Σχετικές Σελίδες

Σε αυτή την ιστοσελίδα
Εξετάσεις: Γενική Εξέταση Αίματος, Λευλοκυτταρικός Τύπος, Αναρρόφηση και Βιοψία Μυελού των Οστών, Βήτα-2 Μικροσφαιρίνη, Ανάλυση ΕΝΥ, ογκογονίδιο BCRABL, Ανοσοφαινότυπος
Παθήσεις
: Αναιμία, ΔιαταραχέςτουΜυελούτωνΟστών, ΜυελοΰπερπλαστικήΝόσος, Αιμοχρωμάτωση, Λέμφωμα, ΜυελοδυσπλαστικόΣύνδρομο

Σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου
MedlinePlus Health Information: Leukemia, Childhood

MedlinePlus Health Information: Leukemia, Adult Acute

MedlinePlus Health Information: Leukemia, Adult Chronic

The Leukemia and Lymphoma Society

Association of Cancer Online Resources

Aplastic Anemia
& MDS International Foundation
OncoLink

Kidshealth.org: Leukemia

National Cancer Institute: Leukemia

National Cancer Institute: What You Need to Know About Leukemia

American Cancer Society: Leukemia - Acute Lymphocytic (ALL)


Πηγές του άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά του Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση

Mayo Clinic staff (2010 April 3). Leukemia. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/leukemia/DS00351/DSECTION=all&METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed April 2010.

Liu, D. et. al. (Updated 2009 December 17). Chronic Lymphocytic Leukemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/199313-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed April 2010.

Seiter, K. (Updated 2009 November 10). Acute Myelogenous Leukemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/197802-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed April 2010.

Mayo Clinic Staff (2010 April 3). Leukemia. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/leukemia/DS00351/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed April 2010.

(2008 September). What You Need to Know About Leukemia. National Cancer Institute, NIH Publication No. 08-3775 [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/leukemia through http://www.cancer.gov. Accessed April 2010.

Bahler, D. et. al. (Updated 2010 February). Chronic Lymphocytic Leukemia – CLL. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/CLL.html?client_ID=LTD through http://www.arupconsult.com. Accessed April 2010.


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις

Thomas, ClaytonL., Editor(1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

What is Acute Leukemia? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_4_1x_what_is_adult_acute_leukemia_57.asp?sitearea=cri through http://www.cancer.org.

What is Adult Chronic Leukemia? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_4_1x_what_is_adult_chronic_leukemia_62.asp?sitearea=cri through http://www.cancer.org.

(2002 September 16, Updated). What You Need to Know About Leukemia. NCI cancer.gov [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancer_information/doc_wyntk.aspx?viewid=57b3abc6-4b52-41b0-8762-9372062313de through http://www.cancer.gov.

Abramson, N. and Melton, B. (2000 November 1). Leukocytosis: Basics of Clinical Assessment. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20001101/2053.html through http://www.aafp.org.

(2002). Leukemia. The Leukemia and Lymphoma Society [On-line information]. Available online at http://www.leukemia-lymphoma.org/all_page?item_id=9346 through http://www.leukemia-lymphoma.org.

Biology of Blood. The Merck Manual - Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mmanual_home/sec14/152.htm through http://www.merck.com.

(2001 December). What is hairy cell leukemia? Association of Cancer Online Resources [On-line information]. Available online at http://www.acor.org/types/info.html?pnum=01651 through http://www.acor.org.

Leukemias. The Merck Manual - Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mmanual_home/sec14/157.htm through http://www.merck.com.

Ren, R. (2005 March 09), Mechanisms of BCR-ABL in the Pathogenesis of Chronic Myelogenous Leukemia. Medscape from Nat Rev Cancer 2005;5(3):172-183 [On-line journal article]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/500691 through http://www.medscape.com.

Quantitative BCR/ABL. UW Medicine Department of Laboratory Medicine [On-line test information]. Available online through http://depts.washington.edu.

(© 2005). Bcr/abl, t(9;22) Translocation Assays. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a110.jsp through http://www.aruplab.com.

(2005 March). Chronic Myelogenous Leukemia. The Leukemia and Lymphoma Society [On-line information]. PDF available for download at http://www.leukemia-lymphoma.org/attachments/National/br_1114197910.pdf through http://www.leukemia-lymphoma.org.

(2005) Acute Lymphocytic Leukemia. The Leukemia and Lymphoma Society [On-line information]. PDF available for download at http://www.leukemia-lymphoma.org/attachments/National/br_1118685580.pdf through http://www.leukemia-lymphoma.org.

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014