Θεραπεία

Σε γενικές γραμμές οι δυνατότητες θεραπείας και υποχώρησης της λευχαιμίας βελτιώνονται διαρκώς τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.

Η θεραπεία που θα χορηγηθεί εξαρτάται από τον τύπο της ασθένειας, την επιθετικότητά της και τα συμπτώματα που προκαλεί. Στόχος της θεραπευτικής αγωγής είναι να αντιμετωπίσει τον μικρό αριθμό κυττάρων που ευθύνεται για τα συμπτώματα, να καταστείλει την λευχαιμία και να σκοτώσει όλα τα μη φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια, εάν αυτό είναι εφικτό - επιτρέποντας στα φυσιολογικά να αναπαραχθούν και να αποκαταστήσουν την λειτουργία των κυττάρων του αίματος.

Η συμπωματική θεραπεία περιλαμβάνει μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλίων καθώς και χορήγηση αντιβιοτικών. Αν ο σπλήνας είναι υπερβολικά διογκωμένος μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Η θεραπεία της λευχαιμίας μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει χημειοθεραπευτικά σκευάσματα ή ακτινοβολίες τόσο για να θανατωθούν τα κύτταρα που παρουσιάζουν πρόβλημα όσο και για την ανακούφιση από τον πόνο. Αν τα λευχαιμικά κύτταρα μεταναστεύσουν στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τότε μπορεί να κριθεί αναγκαία η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων απευθείας στο ΕΝΥ.

Σε μερικές περιπτώσεις λαμβάνονται δείγματα από το μυελό των οστών τουπάσχοντα, «καθαρίζονται» από τα μη φυσιολογικά κύτταρα και ψύχονται για να επανεισαχθούν στον ίδιο. Αυτές οι αλλογενείς μεταγγίσεις μυελού των οστών (χρησιμοποιείται συνήθως δείγμα μυελού από συμβατό δότη – κυρίως κάποιου μέλους της οικογενείας) μπορούν να θεραπεύσουν πολλές περιπτώσεις οξείας λευχαιμίας. Οι μεταγγίσεις του μυελού των οστών γίνονται όταν οι άλλες θεραπευτικές αγωγές έχουν αποτύχει να θεραπεύσουν την λευχαιμία ή όταν αυτή επανεμφανιστεί.

Η θεραπεία και η πρόγνωση της χρόνιας λευχαιμίας εξαρτώνται από τον τύπο της: χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (chroniclymphocyticleukemia/CLL) ή χρόνια μυελογενή λευχαιμία(chronic myeloid leukemia /CML).Οι ερευνητές συνεχίζουν να ψάχνουν για νέες θεραπείες οι οποίες θα είναι σε θέση να επιτύχουν υποχώρηση της ασθένειας και αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Τα άτομα με χρόνια μυελογενή λευχαιμία θεραπεύονται πλέον με πρόσφατα ανεπτυγμένους αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης (όπως για παράδειγμα ο Gleevec). Οι πάσχοντες από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία μπορεί να μην έχουν ανάγκη από θεραπεία για χρόνια ή μέχρι ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων τους μειωθεί. Επιπροσθέτως, κάποιες θεραπείες προκαλούν σοβαρές παρενέργειες οι οποίες είναι χειρότερες και από τα ίδια τα συμπτώματα του ασθενούς.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014