Αναρρόφηση και Βιοψία Μυελού των οστών

Επίσης γνωστό ως: Γενική εξέταση αίματος, Λευκοκυτταρικός Τύπος, Μέτρηση Δικτυοερυθροκυττάρων, Επίχρισμα Αίματος, Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτης, Μέτρηση αιμοπεταλίων, Λευκά αιμοσφαίρια, Ερυθρά αιμοσφαίρια
Επιστημονική ονομασία: Αναρρόφηση Μυελού των οστών, Βιοψία Μυελού των οστών
Σχετικές εξετάσεις:

Αυτή η φόρμα δίνει τη δυνατότητα να ρωτήσει κανείς συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις εξετάσεις σας. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από έναν εργαστηριακό επιστήμονα σαν μέρος εθελοντικής εξυπηρέτησης που παρέχεται από έναν από τους συνεργάτες μας, την Αμερικανική Κοινότητα Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημών (AmericanSocietyforClinicalLaboratoryScience). Εάν οι ερωτήσεις δεν σχετίζονται με τις εργαστηριακές σας εξετάσεις, παρακαλούμε να υποβληθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας (ContactUs). Σας ευχαριστούμε.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά11.07.2013