Αναρρόφηση και Βιοψία Μυελού των οστών

Επίσης γνωστό ως: Γενική εξέταση αίματος, Λευκοκυτταρικός Τύπος, Μέτρηση Δικτυοερυθροκυττάρων, Επίχρισμα Αίματος, Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτης, Μέτρηση αιμοπεταλίων, Λευκά αιμοσφαίρια, Ερυθρά αιμοσφαίρια
Επιστημονική ονομασία: Αναρρόφηση Μυελού των οστών, Βιοψία Μυελού των οστών
Σχετικές εξετάσεις:

1. Θα μου γίνει ολική αναισθησία για την αναρρόφηση και/ή βιοψία;

Δεν είναι συνήθως απαραίτητο, αλλά μπορούν να δοθούν καταπραϋντικά πριν τη διαδικασία.

2. Πώς μία αναρρόφηση και/ή βιοψία μυελού των οστών συγκρίνεται με μία συλλογή μυελού των οστών για δωρεά;

Η διαδικασία συλλογής είναι παρόμοια, αλλά ο δωρητής μυελού των οστών υποβάλλεται σε σωματικές και αιματολογικές εξετάσεις πριν τη συλλογή για να σιγουρευτεί ότι είναι υγιής και ότι το δείγμα του θα είναι συμβατό με το άτομο στο οποίο θα δοθεί ο μυελός. Ο δότης συνήθως υποβάλλεται σε ολική αναισθησία κατά τη διάρκεια της συλλογής επειδή ένα μεγάλο ποσό μυελού πρέπει να αποκτηθεί κάτω από συνθήκες στειρότητας. Το δείγμα κατόπιν επεξεργάζεται, φιλτράρεται και δίνεται στο λήπτη του μοσχεύματος μέσω μίας φλέβας του. Τα βλαστικά κύτταρα στο δείγμα του δότη φθάνουν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στο μυελό και εάν όλα πάνε καλά ξεκινάει να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά11.07.2013