Τ4

Επίσης γνωστό ως: Ολική T4 και ελεύθερη T4
Επιστημονική ονομασία: Θυροξίνη ή Τετραϊοωδοθυρονίνη
Σχετικές εξετάσεις: TSH, T3, Thyroid Antibodies

Πώς χρησιμοποιείται ;
Πότε ζητείται;
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω

Πώς χρησιμοποιείται ;
Η ολική T4 και η ελεύθερη T4 είναι δύο ξεχωριστές εξετάσεις που μπορεί να βοηθήσουν το γιατρό στην εκτίμηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς. Η εξέταση για την ολική T4 χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως εργαλείο για τη διάγνωση του υπερ- και υποθυρεοειδισμού. Είναι χρήσιμη εξέταση αλλά το αποτέλεσμα της μπορεί να επηρεασθεί από την ποσότητα των πρωτεϊνών στο αίμα που μπορεί να συνδεθούν με την ορμόνη.  Η εξέταση για την ελεύθερη T4 είναι μια νεώτερη εξέταση που επηρεάζεται λιγότερο από τα επίπεδα των πρωτεϊνών.   Αφού η ελεύθερη T4 είναι η δραστική μορφή της θυροξίνης, θεωρήθηκε από πολλούς ως ακριβέστερος δείκτης της λειτουργίας των θυρεοειδικών ορμονών γιαυτό και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει την ολική T4. Οποιαδήποτε μέτρηση θυροξίνης και αν έχει επιλεγεί, αυτή συνήθως πάει μαζί ή ακολουθεί την εξέταση TSH. Αυτό βοηθάει το γατρό να αποφασίσει εάν ο μηχανισμός ανάδρασης των θυρεοειδικών ορμονών λειτουργεί κανονικά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων βοηθούν στη διάκριση μεταξύ διάφορων αιτίων του υπερ- και υποθυρεοειδισμού. Μερικές φορές μπορεί επίσης να ζητηθεί η εξέταση Τ3 για να δώσει επιπλέον πληροφορίες για τη διάγνωση.
Η T4 και η TSH  μπορεί να ζητηθούν για να βοηθήσουν στη διάγνωση μιάς διόγκωσης του θυρεοειδούς (βρογχοκήλης) καθώς και στη διάγνωση της γυναικείας στειρότητας. Εαν ο γιατρός υποπτεύεται ότι μπορεί ο ασθενής να πάσχει από νόσο του θυρεοειδούς αυτοάνοσης αιτιολογίας, μπορεί να ζητήσει να γίνουν και αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα μαζί με την Τ4. Σε ασθενείς με γνωστή θυρεοειδική δυσλειτουργία μπορεί να ζητηθούν T4 ή και TSH  γιά τη ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας.  Στις έγκυες με θυρεοειδικές διαταραχές αυτές οι εξετάσεις μπορεί να βοηθήσουν να εκτιμηθεί η πιθανότητα το έμβρυο/νεογνό να εμφανίσει υπερ- ή υποθυρεοειδισμό.  
Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη τα νεογνά συνήθως ελέγχονται ως προς τα επίπεδα των Τ4 και TSH  ώστε να αποκλεισθεί ο συγγενής υποθυρεοειδισμός, που μπορεί να προκαλέσει νοητική υστέρηση αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

[Back to top]

Πότε ζητείται;
Η ολική ή η ελεύθερη T4 ζητείται να γίνουν κυρίως μετά από ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα της TSH. Μερικές φορές μπορεί να ζητηθούν και μαζί με την TSH γιά να δώσουν στο γιατρό μιά πιό πλήρη εικόνα της επάρκειας του μηχανισμού ανάδρασης των θυρεοειδικών ορμονών. Αυτές οι εξετάσεις συνήθως ζητείται να γίνουν όταν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με υπερ- ή υποθυρεοειδισμό. Μερικές φορές μπορεί να ζητηθούν και στα πλαίσια των εξετάσεων αίματος του τακτικού ελέγχου ρουτίνας, αλλα η χρήση τους αυτή δεν τυγχάνει γενικής αποδοχής. Σε ασθενείς με γνωστές θυρεοειδικές διαταραχές η TSH και μερικές φορές και η Τ4 γίνονται κατά διαστήματα για την αποτελεσματική ρύθμιση της θεραπείας.  Στις έγκυες με θυρεοειδικές διαταραχές μπορεί ο γιατρός να συστήσει θυρεοειδικές εξετάσεις στην αρχή αλλά και προς το τέλος της εγκυμοσύνης καθώς και γιά κάποιο διάστημα μετά τον τοκετό γιά να παρακολουθήσει τη μητέρα αλλά και το βρέφος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη τα νεογνά συνήθως ελέγχονται ως προς τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στα πλαίσια των προγραμμάτων ελέγχου των νεογνών.

[Back to top]

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Σημείωση:  Γι΄αυτή την εξέταση δεν παρέχεται το εύρος των τιμών αναφοράς (φυσιολογικών τιμών). Επειδή αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του ασθενούς, το φύλο, ο πληθυσμός απο τον οποίο προέρχεται το δείγμα καθώς και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης, τα αριθμητικά αποτελέσματα της εξέτασης μπορεί να αξιολογούνται διαφορετικά απο εργαστήριο σε εργαστήριο. Το Lab Tests Online σας συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας με το γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές αναφοράς, παρακαλώ να διαβάσετε τις Τιμές αναφοράς και τη Σημασία τους.
Γενικά, αυξημένες τιμές ελεύθερης ή ολικής Τ4 μπορεί να σημαίνουν υπερλειτουργία του θυρεοειδή (υπερθυρεοειδισμό),  ενώ οι ελαττωμένες τιμές υπολειτουργία του αδένα (υποθυρεοειδισμό). Τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν μπορούν από μόνα τους να θέσουν τη διάγνωση αλλά μπορεί να κατευθύνουν το γιατρό να ζητήσει επι πλέον εξετάσεις για να διερευνήσει την αιτία της υπερ- ή της υπολειτουργίας του αδένα.  Και οι ελαττωμένες αλλά και οι αυξημένες τιμές της Τ4 σχετίζονται με μιά ποικιλία παροδικών ή χρόνιων διαταραχών του θυρεοειδή (thyroidconditions). Χαμηλές τιμές της Τ4 σε συνδυασμό με μιά χαμηλή τιμή της TSH ή ψηλές τιμές Τ4 μαζί με μία ψηλή TSH μπορεί να υποδηλώνουν διαταραχή της υπόφυσης.
Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την πιθανή ερμηνεία τους
 


T4

TSH

T3

Ερμηνεία

Φυσιολογική

Ψηλή

Φυσιολογική

Ηπιος (υποκλινικός) Υποθυρεοειδισμός

Χαμηλή

Ψηλή

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Υποθυρεοειδισμός

Φυσιολογική

Χαμηλή

Φυσιολογική

Ηπιος (υποκλινικός) Υπερθυρεοειδισμός

Ψηλή ή Φυσιολογική

Χαμηλή

Ψηλή  ή Φυσιολογική

Υπερθυρεοειδισμός

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Χαμηλή

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Σπάνιος Υποφυσιακός (Δευτεροπαθής) Υποθυρεοειδισμός

[Back to top]

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω ;
Πολλά φάρμακα, όπως π.χ. τα οιστρογόνα, ορισμένα είδη αντισυλληπτικών καθώς και μεγάλες δόσεις ασπιρίνης μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές της ολικής Τ4. Γι΄αυτό πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό σας τα φάρμακα που τυχόν παίρνετε. Γενικά, τα επίπεδα της ελεύθερης Τ4 επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τα φάρμακα αυτά.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά02.12.2008