Στις Η.Π.Α. αποτελεί ρουτίνα ο εργαστηριακός έλεγχος των νεογνών για την εντόπιση ασθενειών ή διαταραχών πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. Η ενωρίς ανίχνευση τους επιτρέπει την άμεσο θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων. 
            Στην εποχή μας, ο προληπτικός έλεγχος νεογνών μπορεί να περιλάβει την εντόπιση περίπου 55 ασθενειών ή διαταραχών. Οι πλείστες εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται ταυτόχρονα από μία σταγόνα αίματος που προέρχεται από μία μικρή νήξη της πτέρνας του νεογνού.
            Οι προαναφερόμενες ασθένειες ή διαταραχές που εντοπίζονται με το screening θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Ελεγχος ομάδων για την εντόπιση συγγενών διαταραχών: Ενα σύνολο 20 εργαστηριακών εξετάσεων συνιστώνται για τα νεογνά. Οι περισσότερες από τις πολιτείες των Η.Π.Α. συνιστούν να γίνονται συνολικά 29 εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ άλλες έχουν θεσπίσει να γίνονται μερικές.
  • Εργαστηριακός έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα: Συνηθέστατα ο έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα γίνεται εφόσον το νεογνό εμφανίσει συμπτώματα ή εάν είναι γνωστόν ότι η μητέρα πάσχει ή έχει εκτεθεί σε λοιμογόνο παράγοντα.
  • Εργαστηριακός έλεγχος για την εντόπιση κληροομικών (γενετικών) ασθενειών: Ο έλεγχος αυτός συνήθως γίνεται σε νεογνά με  οικογενειακό ιστορικό γενετικής νόσου ή γενετικής νόσου που συνήθως εμφανίζεται στη χώρα καταγωγής τους.


Επιπροσθέτως και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις είναι δυνατόν να γίνουν για να επιβεβαιωθεί η καλή υγεία του νεογνού. Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τον εργαστηριακό έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε νεογνό.

next [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 02.01.2014