Κάλιο

Επίσης γνωστό ως: Ποτάσσιο
Επιστημονική ονομασία: Κάλιο
Σχετικές εξετάσεις: Χλώριο, Νάτριο, CO2, Electrolytes

Το" Lab Tests On Line" συνιστά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά02.12.2008