Κάλιο

Επίσης γνωστό ως: Ποτάσσιο
Επιστημονική ονομασία: Κάλιο
Σχετικές εξετάσεις: Χλώριο, Νάτριο, CO2, Electrolytes

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να καθορισθεί εάν η συγκέντρωση του καλίου βρίσκεται εντός φυσιολογικών ορίων και να εκτιμηθεί αν υπάρχει κάποια διαταραχή ηλεκτρολυτών και για  να παρακολουθείται η χρόνια ή οξεία υπερκαλιαιμία ή υποκαλιαιμία.
 
Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;
 
Σε τακτικό ιατρικό έλεγχο (έλεγχος ρουτίνας), όταν έχετε συμπτώματα όπως αδυναμία ή και καρδιακή αρρυθμία, ή όταν πιθανολογείται κάποια ηλεκτρολυτική διαταραχή. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα όταν λαμβάνετε κάποια φάρμακα ή και όταν παρουσιάζετε κάποια ασθένεια ή κατάσταση όπως ψηλή αρτηριακή πίεση ή νεφρική νόσο, που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα καλίου.
 
Απαιτούμενο δείγμα.
Λαμβάνεται   δείγμα  αίματος από τη φλέβα του  μπράτσου σας.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά02.12.2008