ΤΚΕ

Επίσης γνωστό ως: Καθίζηση ερυθρών
Επιστημονική ονομασία: Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών
Σχετικές εξετάσεις: CRP (αντιδρώσα πρωτεϊνη), ANA, Rheumatoid Factor

Τι προσδιορίζεται?
Η ΤΚΕ αποτελεί έμμεση μέτρηση του βαθμού φλεγμονής του σώματος. Ειδικότερα μετράει την ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθροκυττάρων του αίματος μέσα σε ψηλό, λεπτό δοκιμαστικό σωλήνα.  Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε χιλιοστά καθαρού πλάσματος που υπάρχουν πάνω στη στήλη των ερυθροκυττάρων μετά την πάροδο μίας ώρας. Σε φυσιολογικές καταστάσεις, τα ερυθρά αιμοσφαίρια καθιζάνουν αργά αφήνοντας μικρή ποσότητα καθαρού πλάσματος. Αύξηση στα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών (όπως το ινωδογόνο ή οι ανοσοσφαιρίνες που αυξάνονται κατά την φλεγμονή), προκαλεί την ταχύτερη κατακρήμνηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την αύξηση της ΤΚΕ. 
 
 
Πώς συλλέγεται το δείγμα?
Με σύριγγα από τη φλέβα του χεριού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις προκαλεί σε εσάς ή σε κάποιον που βρίσκεται στην φροντίδα σας  άγχος, ντροπή ή δυσφορία ίσως σας φανεί χρήσιμο κάποιο από τα παρακάτω άρθρα: « Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να  αντιμετωπίσετε τον πόνο, την δυσφορία και το άγχος των εργαστηριακών εξετάσεων», «Χρήσιμες συμβουλές για τις εξετάσεις αίματος», « Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις ιατρικές εξετάσεις», « Χρήσιμες συμβουλές: Πώς να βοηθήσετε τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις ιατρικές εξετάσεις». Coping with Test Pain, Discomfort, and Anxiety, Tips on Blood Testing, Tips to Help Children through Their Medical Tests, and Tips to Help the Elderly through Their Medical Tests.
 
Ένα ακόμη άρθρο με τίτλο «Ακολούθησε αυτό το δείγμα» Follow That Sample παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία ενός δείγματος αίματος καθώς και άλλων βιολογικών δειγμάτων.
 


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά10.06.2008