ΤΚΕ

Επίσης γνωστό ως: Καθίζηση ερυθρών
Επιστημονική ονομασία: Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών
Σχετικές εξετάσεις: CRP (αντιδρώσα πρωτεϊνη), ANA, Rheumatoid Factor


1. Τι άλλες εξετάσεις μπορεί να χρειασθούν πέραν της ΤΚΕ?
2. Τι σημαίνουν αλλαγές στην τιμή της ΤΚΕ?


1. Τι άλλες εξετάσεις μπορεί να χρειασθούν πέραν της ΤΚΕ ?
Παράλληλα με την ΤΚΕ ο γιατρός μπορεί να ζητήσει τη δοκιμασία της C–αντιδρώσας πρωτείνης (CRP test) καθώς και μια σειρά από άλλες γενικές δοκιμασίες, όπως πχ. έναν πλήρη έλεγχο του μεταβολισμού comprehensive metabolic panel ή CBC. Άλλεςεπιπρόσθετες εξετάσεις περιλαμβάνουν, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς, τη μέτρηση ANA (αντιπυρηνικά αντισώματα antinuclear antibody) και RF (ρευματοειδής παράγοντας rheumatoid factor)στις περιπτώσεις συμπτωμάτων αρθρίτιδας arthritis, καθώς και την ηλεκτροφόρηση ινωδογόνου fibrinogen ή πρωτεϊνών ορού αίματος serum protein electrophoresis. 
 
[Back to top]

2. Τι σημαίνουν αλλαγές στην τιμή της ΤΚΕ?
 
Η ΤΚΕ χρησιμεύει ως δείκτης του σώματος. ‘Οπως και ο πόνος έτσι και η ΤΚΕ μας προειδοποιεί για την παρουσία κάποιας παθολογικής κατάστασης. Συνήθως, η ΤΚΕ μειώνεται προοδευτικά καθώς αντιμετωπίζεται η φλεγμονή inflammation. Στις περιπτώσεις χρόνιων καταστάσεων φλεγμονής, η τιμή της ΤΚΕ παρουσιάζει διακύμανση  ανάλογα με επίπεδο της φλεγμονής.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά10.06.2008