Εφηβεία
Εξετάσεις Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Εφήβους (Ηλικίες 13-18)


Ανασκόπηση | Τι είναι οι «εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου;»

Εξέταση ρουτίνας: Παχυσαρκία

Παράγοντες κινδύνου: Χλαμύδια & Γονόρροια | Διαβήτης | Υψηλή χοληστερόλη | ιός HIV | Φυματίωση

Επισκόπηση
Οι έφηβοι συχνά θεωρούνται ως η πιο υγιής ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, οι παθολογικές καταστάσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των εφηβικών ετών, είναι πιθανό να επηρεάσουν την υγεία του κατά την ενηλικίωση. Π.χ. εάν ένας υπέρβαρος ή παχύσαρκος έφηβος δεν μειώσει το βάρος του θα εμφανίσει διαβήτη και καρδιακή νόσο στα επόμενα χρόνια.
Στους εφήβους, ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος δεν περιέχει εργαστηριακές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (screening tests). Αντίθετα, έμφαση δίνεται στην ενημέρωση του για τα θέματα υγείας των εφήβων, όπως είναι η πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών, η σεξουαλική υγεία, και η αποφυγή της κατάχρησης ουσιών. Η προληπτική ιατρική πρέπει να δίνει έμφαση στην επιλογή υγιεινού τρόπου ζωής που θα βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών κατά την ενήλικη ζωή.
Το «μενού» της παρούσας ιστοσελίδας σας παραπέμπει σε διάφορα άρθρα που αφορούν τις λίγες παθολογικές καταστάσεις και ασθένειες για τις οποίες οι έφηβοι 13 έως 18 ετών θα πρέπει να εξετάζονται. Τα άρθρα αυτά παραθέτουν περιληπτικά τις οδηγίες διαφόρων Αμερικανικών φορέων υγείας για τον προληπτικό έλεγχο των εφήβων χωρίς, όμως, να υπάρχει πάντα ταύτιση. Ως εκ τούτου, οι λειτουργοί δημόσιας υγείας θα πρέπει να εξατομικεύουν τις εξετάσεις των εφήβων ανάλογα με την υγεία τους και τους παράγοντες κινδύνου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των ιατρικών εξετάσων για εφήβους, δείτε: Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, Pocket Guide.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προληπτική ιατρική και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κρατήσετε εσάς και την οικογένειά σας υγιή, διαβάστε: Wellness and Prevention in an Era of Patient Responsibility.
________________________________________
Γενικές Πηγές
American Academy of Family Physicians. Preventive services for healthy living. Reviewed/updated 2/10. Available online through http://familydoctor.org. Accessed April 2012.
American Academy of Pediatrics. Recommendations for preventive pediatric health care (policy statement). Dec 2007.Pediatrics 120(6);1376. Available online through http://pediatrics.aappublications.org. Accessed Jan 2008.
Hagan JF, Shaw JS and Duncan PM, eds. Bright Futures Guidelines: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents (3rd ed.). 2008. Elk Grove Village, Ill: American Academy of Pediatrics, Pp. 211-218.
Biagioli FE and DeVoe JE. What are appropriate screening tests for adolescents? Oct 2006. J Family Practice 55(10):907-913. Available online through http://www.jfponline.com. Accessed Jan 2008.

Τι είναι οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (screening tests);

Οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου είναι εργαστηριακές εξετάσεις που βοηθούν να προσδιοριστούν τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο για μια παθολογική κατάσταση ή ασθένεια πριν παρουσιάσουν συμπτώματα ή ακόμη και να τα προειδοποιήσουν ότι μπορεί να είναι σε κίνδυνο, έτσι ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος του προληπτικού ελέγχου (check-up).

Οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου βοηθούν στον εντοπισμό της νόσου σε πρώιμα και πιο ιάσιμα στάδια. Επομένως, είναι πολυτιμότερες όταν χρησιμοποιούνται για εξέταση ασθενειών που είναι τόσο σοβαρές όσο και θεραπεύσιμες, έτσι ώστε να υπάρχει όφελος από την ανίχνευση της νόσου πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Θα πρέπει να είναι ευαίσθητες, δηλαδή, να μπορούν να διακρίνουν τα άτομα που έχουν μια συγκεκριμένη ασθένεια. Πολλές εξετάσεις ρουτίνας που γίνονται τακτικά, είναι στη πράξη εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. Παραδείγματα είναι οι εξετάσεις χοληστερόλης και το τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες. Τα νεογνά πάλι, εξετάζονται για μια ποικιλία παθολογικών καταστάσεων κατά τη γέννηση.


Κάθε θετική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου συνοδεύεται συνήθως από πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποκλειστούν τα άτομα που δεν έχουν την δεδομένη ασθένεια ή για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.
Κάθε διαγνωστική εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό έλεγχο, αλλά γενικά χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση σε κάποιον που έχει κλινικές ενδείξεις, συμπτώματα ή άλλα στοιχεία μιας συγκεκριμένης ασθένειας.

©2001 - 2013 by American Association for Clinical Chemistry

Παχυσαρκία
Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου το 17% των παιδιών και εφήβων στις Η.Π.Α. είναι παχύσαρκα, και τουλάχιστον τρεις στους τέσσερις παχύσαρκους εφήβους μεγαλώνοντας θα είναι παχύσαρκοι ενήλικες. Πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας συνδέονται με τη παχυσαρκία, συμπεριλαμβάνοντας τον αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη διαβήτη τύπου ΙΙ, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χοληστερόλη, τα προβλήματα στις αρθρώσεις, την υπνική άπνοια, καθώς και κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Όσοι συνεχίζουν να είναι υπέρβαροι στην ενήλικη ζωή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ακόμα σοβαρότερα προβλήματα υγείας όπως είναι η καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και ορισμένες μορφές καρκίνου.
Συστάσεις
Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιάτρων (AAP) συνιστά τακτικό έλεγχο για την παιδική παχυσαρκία. Τουλάχιστον μια φορά ετησίως, θα πρέπει να αξιολογεί το βάρος του παιδιού. Αυτή είναι η σύσταση μιας Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί 15 Αμερικανικές οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της AAP. Το βάρος του παιδιού, το ύψος του, καθώς και η ηλικία του και το φύλο, λαμβάνονται υπ’όψη κατά τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματός του (BMI) σε εκατοστιαία κλίμακα. Ο BMI είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση του σωματικού λίπους.
• Υπέρβαρος: Ως υπέρβαρος ορίζεται ο έφηβος με BMI μεταξύ 85 τοις εκατό και 94 τοις εκατό σε τυποποιημένα αναπτυξιακά διαγράμματα. O νέος αυτός αντιμετωπίζει επιπλέον παράγοντες κινδύνου.
• Παχύσαρκος: Ως παχύσαρκος ορίζεται ο νέος με τιμή BMI ίση ή μεγαλύτερη από 95 τοις εκατό σε τυποποιημένα διαγράμματα ανάπτυξης ή με BMI μεγαλύτερο ή ίσο των 30 kg/m2 ή της χαμηλότερης τιμής. Ο νέος αυτός αντιμετωπίζει ακόμα σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία του.
Η Αμερικανική Υπηρεσία Πρόληψης Task Force αναθεώρησε τις κατευθυντήριες γραμμές της στις αρχές του 2010 και προτείνει ότι οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να ελέγχουν το βάρος όλων των νέων ηλικίας 6 έως 18 ετών για πρόβλημα παχυσαρκίας και να αναφέρουν τα αποτελέσματα τους για να οργανώνονται κατάλληλα προγράμματα δημόσιας υγείας. Η Task Force θεωρεί ότι ο BMI είναι ένα αποδεκτό μέτρο για τον προσδιορισμό του υπερβολικού βάρους και ορίζει τις έννοιες «υπέρβαρος» και «παχύσαρκος» όπως παραπάνω.
Σε κάθε ιατρικό ραντεβού θα πρέπει να συζητούνται τα ακόλουθα: οι διατροφικές συνήθειες του εφήβου, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, το ιστορικό της οικογένειας ως προς την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου ΙΙ, καθώς και η υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως επίσης και μια σειρά από άλλες κλινικές εξετάσεις που θα ζητήσει ο γιατρός. Στόχος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και παρέμβασης, όπως η σωστή διατροφή και η άσκηση, για να επιτευχθεί ένα υγιές βάρος και BMI.

Οι υπολογισμοί της μάζας σώματος του παιδιού θα πρέπει να εκτιμώνται με διαγράμματα σχετικά με την ανάπτυξή τους. Μια επίσκεψη σε έναν υγειονομικό φορέα θα σας εξασφαλίσει τις πλέον αξιόπιστες πληροφορίες, ενώ η σχετική «αριθμομηχανή» στην ιστοσελίδα του CDC (βλ. στα παρακάτω link) μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον κίνδυνο να γίνει ο έφηβός σας υπέρβαρος.
Σύνδεσμοι:
HealthyChildren.org: Obesity's Impact on Teen Health
Centers for Disease Control and Prevention: BMI Percentile Calculator for Child and Teen
________________________________________

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση
Centers for Disease Control and Prevention. Childhood Overweight and Obesity. Available online at http://www.cdc.gov/obesity/childhood/index.html through http://www.cdc.gov. Accessed May 2012.
Centers for Disease Control and Prevention. Basics About Childhood Obesity. Available online at http://www.cdc.gov/obesity/childhood/basics.html through http://www.cdc.gov. Accessed May 2012.
American Academy of Pediatrics. Prevention and Treatment of Childhood Overweight and Obesity. Spotlight: Task Force Recommends Obesity Screening of Children. Available online at http://www2.aap.org/obesity/USPSTF.html through http://www2.aap.org. Accessed May 2012.
HealthyChildren.org. Obesity's Impact on Teen Health. Available online at http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/obesity/pages/Obesitys-Impact-on-Teen-Health.aspx through http://www.healthychildren.org. Accessed May 2012.

Χλαμύδια & Γονόρροια
Τα Χλαμύδια και η Γονόρροια είναι τα συνηθέστερα, προερχόμενα από βακτήρια, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις μέρες μας. Παρόλα αυτά, πολλά από τα μολυσμένα άτομα δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Αυτές οι μολύνσεις επηρεάζουν συχνά τα γεννητικά όργανα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις και σε άλλους βλεννογόνους, όπως τα μάτια και τις αρθρώσεις. Οι έγκυες γυναίκες μπορεί να μεταδώσουν τις μολύνσεις αυτές στα νεογνά τους. Παρόλη την σιωπηλή τους συχνά εξέλιξη, οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν στειρότητα και άλλες επιπλοκές εάν δεν θεραπευτούν εγκαίρως. Και οι δύο ασθένειες μπορούν να αντιμετωπισθούν με αντιβιοτικά.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αναφερόμενα κρούσματα λοιμώξεων από χλαμύδια και γονόρροια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ των εφήβων κοριτσιών (15-19 χρονών) και των νεαρών γυναικών (20-24 χρονών). Πολλοί άνθρωποι μολύνονται ταυτόχρονα από χλαμύδια και γονόρροια.

Συμβουλές για Έφηβα Κορίτσια
Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η Αμερικανική Υπηρεσία Πρόληψης (Task Force-USPSTF), η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών (AAFP) και το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG), συνιστούν:
• Όλες οι σεξουαλικά ενεργές έφηβες να ελέγχονται για χλαμύδια και γονόρροια.
Συγκεκριμένα το CDC και το ACOG προτείνουν ετήσιο έλεγχο.
Για οδηγίες που αφορούν την εξέταση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δείτε «Κύηση και Προγεννητικό Έλεγχο».

Συμβουλές για Έφηβα Αγόρια
Οι παραπάνω επιστημονικοί οργανισμοί δεν συνιστούν τακτικό έλεγχο στα ετερόφυλα, σεξουαλικά ενεργά αγόρια. Οι υγειονομικές αρχές μπορεί, ωστόσο, κατά την κρίση τους να αναθεωρήσουν αυτή την πρακτική, όπως π.χ. με βάση τον επιπολασμό αυτών των παθήσεων στην τοπική κοινότητα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένας μολυσμένος άνδρας μπορεί να διαδώσει αυτές τις ασθένειες ή ακόμα και να επαναμολύνει την σύντροφο του αν δεν λάβει ολοκληρωμένη θεραπεία.
• Στα σεξουαλικώς ενεργά αγόρια που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλα αγόρια, το CDC συνιστά τακτικό έλεγχο για χλαμύδια και γονόρροια, τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Παράγοντες κινδύνου
Οι σεξουαλικά ενεργοί έφηβοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης από χλαμύδια και γονόρροια, σε σύγκριση με τους ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω. Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος αν:
• Είστε γυναίκα.
• Είχατε παλαιότερα μία ή και τις δύο από τις παραπάνω μολύνσεις.
• Έχετε άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ειδικά τον ιό HIV.
• Έχετε νέο σεξουαλικό σύντροφο ή πολλαπλούς συντρόφους.
• Δεν χρησιμοποιείτε σωστά τα προφυλακτικά.
• Κάνετε σεξ για χρήματα ή ναρκωτικά.
• Κάνετε χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσών.
• Ξεκινήσατε τις σεξουαλικές επαφές νωρίς στην εφηβεία.
• Ζείτε σε εγκαταστάσεις περιορισμού π.χ. φυλακές.
• Είστε αγόρι που έχει σεξουαλικές επαφές με άλλα αγόρια.

Επειδή τα ποσοστά επαναμόλυνσης είναι υψηλά, το CDC συνιστά τόσο στα έφηβα κορίτσια, όσο και στα αγόρια που λαμβάνουν θεραπεία να επανελέγχονται περίπου 3 μήνες μετά τη θεραπεία ή πριν την επόμενη επίσκεψη τους στον γιατρό, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν ότι οι συντρόφοι τους υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο ετήσιος έλεγχος για αυτές τις ασθένειες, επειδή η επαναμόλυνση παραμένει πάντα πιθανή.

Σύνδεσμοι
KidsHealth.org: Teens Sexual Health - Chlamydia
KidsHealth.org: Teens Sexual Health - Gonorrhea

________________________________________
Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση
United States Preventive Service Task Force. USPSTF Recommendations for STI Screening. Available online at http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf08/methods/stinfections.htm throughhttp://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Last updated March 2008. Accessed May 24, 2012.
Kimberly A. Workowski and Stuart Berman. Sexually Transmitted Diseases Guidelines, 2010. Morbidity and Mortality Weekly Report. PDF available for download at http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/STD-Treatment-2010-RR5912.pdf throughhttp://www.cdc.gov. Published December 27, 2010. Accessed March 24, 2012.
U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Chlamydia and Gonorrhea — Two Most Commonly Reported Infectious Diseases in the United States. Available online at http://www.cdc.gov/Features/dsSTDData/ through http://www.cdc.gov. Last reviewed April 22, 2011. Accessed May 23, 2011.
U.S. Centers for Disease Control and Prevention. STD Prevention Conference 2012. Available online at http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/stdconference2012summaries.html through http://www.cdc.gov. Last reviewed March 14, 2012. Accessed May 23, 2012.
American College of Obstetricians and Gynecologists. Well-Woman Care: Assessments and Recommendations. Available online through http://www.acog.org/. Issued March 29, 2012. Accessed June 1, 2012.
American College of Obstetricians and Gynecologists. Chlamydia Screening Rates Too Low, Reinfection Rates Too High. March 26, 2012. Available online through http://www.acog.org/. Accessed June 2012.
American Academy of Family Physicians. Gonorrhea. Available online at http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/exam/gonorrhea.html through http://www.aafp.org. Accessed June 4, 2012.
American Academy of Family Physicians. Chlamydia. Available online at http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/exam/chlamydia.html through http://www.aafp.org. Accessed June 4, 2012.
U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 2010 Treatment Guidelines, Special Populations. Available online at http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/specialpops.htm#msm through http://www.cdc.gov. Accessed June 2012.
American College of Obstetricians and Gynecologists. Spotlight on Chlamydia: Annual Screenings a Must for Young Women. May 8, 2007. Available online through http://www.acog.org/. Accessed June 2012.
U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010 Dec 17; 59:1. Available online at http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5912a1.htm throughhttp://www.cdc.gov. Accessed January 2011.


Διαβήτης
Περίπου 215.000 παιδιά και έφηβοι κάτω των 20 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διαβήτη το 2010, σύμφωνα με το το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ενώ η νόσος εξακολουθεί να είναι σπάνια σε παιδιά κάτω των 10 ετών, η συχνότητα εμφάνισης ειδικά του διαβήτη τύπου II έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία, ιδίως σε πληθυσμούς μειονοτήτων, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Διαβήτη (ADA).
Η ανάπτυξη της νόσου στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου αυξάνει τον κίνδυνο ο έφηβος να υποστεί στο μέλλον πολλές από τις καταστροφικές δράσεις της γλυκόζης στον οργανισμό. Αυξάνεται, έτσι ο κίνδυνος σοβαρών προβλημάτων υγείας πολύ νωρίς στην ενήλικη ζωή, όπως καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση, και ακρωτηριασμούς ποδιών λόγω βλάβης των νεύρων.

Παράγοντες Κινδύνου
Το υπερβολικό βάρος, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διαβήτη, οι οποίοι έχουν καταστεί εθνικά προβλήματα υγείας για πολλές δυτικές χώρες. Σήμερα η ιατρική κοινότητα προσπαθεί να εκπαιδεύσει γονείς και έφηβους στις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και στην επιλογή του τρόπου ζωής που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου II και των συναφών επιπλοκών του αργότερα στη ζωή.
Ένας νέος που είναι υπέρβαρος, με δείκτη μάζας σώματος (BMI) μεγαλύτερο από το 85ο εκατοστημόριο για την ηλικία ως προς το φύλο, ή με υπερβολικό βάρος, δηλαδή περισσότερο από το 120% του ιδανικού ως προς το ύψος, έχοντας επιπλέον δύο άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο να έχει ή να αναπτύξει διαβήτη τύπου II. Σύμφωνα με την ADA αυτοί οι παράγοντες κινδύνου είναι:
• Η ύπαρξη στενού συγγενικού προσώπου με διαβήτη τύπου ΙΙ.
• Η εθνικότητα (Αυτόχθονας Αμερικανός, Αφροαμερικανός, Λατίνος, Ασιάτης-Αμερικάνος ή με καταγωγή από τον Ειρηνικό Ωκεανό).
• Η ύπαρξη συμπτωμάτων ή παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, συμπεριλαμβανομένων την μελανοδερμία, την μελανίζουσα ακάνθωση, την υπέρταση, την δυσλιπιδαιμία και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
• Η μητέρα να έχει διαβήτη ή διαβήτη κύησης.

Συστάσεις
Η ADA προτείνει τα ακόλουθα:
• Οι υπέρβαροι νέοι που έχουν δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου πρέπει να ελέγχονται για διαβήτη κάθε 3 χρόνια, ξεκινώντας από την ηλικία των 10 ετών ή μετά την έναρξη της εφηβείας.
• Οι κατάλληλες εξετάσεις είναι η A1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), η γλυκόζη νηστείας ή η δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη με 2ωρη λήψη 75 γραμμαρίων γλυκόζης από το στόμα.

Σύνδεσμοι
KidsHealth.org: Teens – Diabetes Center
American Diabetes Association
CDC: Diabetes Public Health Resource

________________________________________

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση
Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Fact Sheet, 2011. PDF available for download at http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf through http://www.cdc.gov. Published 2011. Accessed August 24, 2012.
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. Diabetes Care. Available online at http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S11.full.pdf+html through http://care.diabetesjournals.org. Published January 2012. Accessed August 27, 2012
National Diabetes Education Program. Overview of Diabetes in Children and Adolescents. PDF available for download at http://ndep.nih.gov/media/youth_factsheet.pdf through http://ndep.nih.gov. Issued June 2011. Accessed August 27, 2012.


Υψηλή Χοληστερόλη
Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, η κέρινη ουσία που ονομάζεται χοληστερόλη και άλλες λιπαρές ουσίες που είναι γνωστές ως λιπίδια, αρχίζουν να συσσωρεύονται στα τοιχώματα των αρτηριών. Σιγά -σιγά, με τη πάροδο των ετών, οι σταδιακές συσσωρεύσεις σκληραίνουν και περιορίζουν τις αρτηριακές διόδους δημιουργώντας πλάκες. Κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, η συσσώρευση πλάκας και τα συνακόλουθα προβλήματα υγείας δεν παρατηρούνται μόνο στις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον καρδιακό μυ, αλλά στις αρτηρίες σε όλο το σώμα (ένα πρόβλημα που είναι γνωστό ως αρτηριοσκλήρυνση). Στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη αιτία θανάτου είναι οι καρδιακές παθήσεις, και το ποσό της χοληστερόλης στο αίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες ενός ατόμου που πάσχει από αυτό.
Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι βιολογικές διαδικασίες που προηγούνται των καρδιακών προσβολών και των καρδιαγγειακών παθήσεων, αρχίζουν στην παιδική ηλικία, αν και δεν προκαλούν συμπτώματα ή γενικά δεν οδηγούν σε ασθένειες μέχρι τη μέση ηλικία ή αργότερα. Η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία, ο περιορισμός της ανθιυγιεινής χοληστερόλης, δηλαδή τα κορεσμένα λιπαρά, και τα trans λιπαρά κ.α. μπορούν να προστατεύσουν την ενήλικη ζωή από καρδιακές παθήσεις.
Προτάσεις
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP), προκειμένου να προλάβει τις καρδιοαγγειακές παθήσεις των ενηλίκων, κυκλοφόρησε μια νέα κατευθυντήρια γραμμή το 2011 σύμφωνα με την οποία οι νέοι θα πρέπει να ελέγχουν τα λιπίδια του αίματος συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης. Το λιπιδαιμικό προφίλ περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες εξετάσεις: ολική χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, και τριγλυκερίδια. Η μη HDL-χοληστερόλη μπορεί επίσης να υπολογισθεί με αφαίρεση της τιμής της HDL-χοληστερόλης από τη συνολική τιμή της χοληστερόλης.
Συγκεκριμένα, η AAP προτείνει:
• Για ηλικίες 12-16 ετών
o Δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος ρουτίνας. Αν δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, δεν χρειάζεται η εξέταση.
o Εάν εμφανιστούν νέοι παράγοντες κινδύνου θα χρειαστεί ο προσδιορισμός δύο λιπιδαιμικών προφίλ νηστείας κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
• Για ηλικίες 17-21 ετών
o Συνίσταται ολικός έλεγχος. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, συνιστάται ο προσδιορισμός ενός λιπιδαιμικού προφίλ νηστείας κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
o Εάν τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά, προτείνεται ο προσδιορισμός λιπιδαιμικού προφίλ δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
Στους εφήβους με ανθυγιεινά επίπεδα λιπιδίων, η AAP συνιστά αλλαγές στην διατροφή και στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη άσκηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα επίπεδα των λιπιδίων δεν βελτιώνονται με αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, τότε μπορεί να απαιτηθεί φαρμακευτική αγωγή. Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με το τι θα ήταν σκόπιμο στην κατάστασή σας.
Παράγοντες Κινδύνου
• Οικογενειακό ιστορικό: Οι έφηβοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εάν έχουν ένα γονέα, παππού, γιαγιά, θεία/θείο, ή αδελφό που έχει υψηλή χοληστερόλη ή εάν έχουν οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων (πριν από την ηλικία των 55 ετών στους συγγενείς άνδρες και ηλικία 65 ετών στις γυναίκες συγγενείς).
• Προσωπική Υγιεινή: Οι έφηβοι βρίσκονται, επίσης σε υψηλό κίνδυνο, εάν:
o Είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
o Ακολουθούν διατροφή υψηλή σε λιπαρά, κυρίως κορεσμένων ή trans λιπαρών.
o Ασκούνται ελάχιστα ή καθόλου.
o Έχουν διαβήτη ή υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση).
o Έχουν μια άλλη μέτριας ή υψηλής επικινδυνότητας νόσο.
o Καπνίζουν.

Σύνδεσμοι
KidsHealth.org: Teens – What is Cholesterol?
KidsHealth.org: Cholesterol and Your Child
American Heart Association: Children and Cholesterol

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση
CDC. FASTSTATS – Leading Causes of Death (2009 data). Available online at http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm throughhttp://www.cdc.gov. Accessed June 2012.
Kavey R-EW, et al. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: Summary report. Pediatrics 2011; 128: DOI:10.1542/peds.2009-2107C. PDF available for download at http://pediatrics.aappublications.org/site/misc/2009-2107.pdf through http://pediatrics.aappublications.org. Accessed June 2012.
KidsHealth.org. Cholesterol and Your Child. Available online at http://kidshealth.org/parent/medical/heart/cholesterol.html# through http://kidshealth.org. Accessed June 2012.

Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Ο HIV είναι ο ιός που προκαλεί το AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας), μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Αρχικά, η μόλυνση από τον ιό HIV ενδέχεται να μην προκαλέσει κανένα σύμπτωμα ή να προκαλέσει μη-ειδικά, συμπτώματα γρίπης τα οποία υποχωρούν μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αν η λοίμωξη δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί, τα συμπτώματα του AIDS εμφανίζονται και αρχίζουν να επιδεινώνονται προοδευτικά. Με τη πάροδο του χρόνου, ο HIV καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα και αφήνει το σώμα του ασθενούς ευάλωτο σε εξουθενωτικές μολύνσεις.
Πολλοί έφηβοι είναι ενεργοί σεξουαλικά, το οποίο τους θέτει σε κίνδυνο για μόλυνση από τον ιό HIV. Νέοι ηλικίας 13 έως 24 αντιπροσωπεύουν το 25% των περίπου 50.000 νέων μολύνσεων από τον ιό HIV κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Το CDC εκτιμά, επίσης, ότι το 60% των νέων που έχουν μολυνθεί δεν το γνωρίζει, δεν λαμβάνει θεραπεία, και μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλους.
Ο HIV μεταδίδεται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Με σεξουαλική επαφή με ένα μολυσμένο σύντροφο.
• Με την κοινή χρήση βελόνων ή συριγγών (όπως με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών).
• Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού. Αν μια έγκυος γυναίκα έχει μολυνθεί με τον ιό HIV, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει το μωρό της.
• Μέσω της επαφής με μολυσμένο αίμα.
• Στις Η.Π.Α. σήμερα, λόγω του ελέγχου του αίματος που προορίζεται για μετάγγιση και των τεχνικών θερμικής κατεργασίας, ο κίνδυνος μόλυνσης από HIV στις μεταγγίσεις είναι εξαιρετικά μικρός. Ωστόσο, πριν αρχίσει ο έλεγχος των μονάδων αίματος (1985) και πριν εισαχθούν τεχνικές με σκοπό να καταστρέψουν τον ιό HIV σε ορισμένα προϊόντα του αίματος, όπως ο παράγοντας 8 και η αλβουμίνη, ο HIV μεταδιδόταν μέσω της μετάγγισης μολυσμένου αίματος ή συστατικών του.

Γιατί Να Κάνετε Έλεγχο;
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον ιό HIV έχει γίνει ρουτίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί τμήμα του υγειονομικού ελέγχου τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρώιμη διάγνωση στην πορεία της μόλυνσης οδηγεί σε έγκαιρη, αποτελεσματική θεραπεία που επιβραδύνει την εξέλιξη του AIDS. Η έγκαιρη διάγνωση έχει επίσης σημαντικά οφέλη για τους άλλους και την κοινωνία στο σύνολό της. Ο ασθενής/φορέας πρέπει να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του ώστε να μην εκθέσει άλλους σε μολυσμένο αίμα ή σωματικά υγρά, αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Μια έγκυος έφηβη που έχει τον ιό HIV μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία που θα βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου στο παιδί της. Αν μια η εξέταση δείξει ότι ο έφηβος δεν έχει μολυνθεί, μπορεί να λάβει μέτρα για την αποφυγή της μελλοντικής μόλυνσης.

Γνωρίστε τον Κίνδυνο
Πολλές καταστάσεις που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από HIV:
• Είχατε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με περισσότερους από έναν συντρόφους. Η ύπαρξη ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος (ΣΜΝ) φαίνεται να κάνει τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς και σε υψηλότερο κίνδυνο για την απόκτηση λοίμωξης από τον HIV κατά τη διάρκεια του σεξ με μολυσμένους συντρόφους.
• Είστε άνδρας που έχει σεξουαλική επαφή με άλλον άνδρα.
• Έχετε ανταλλάξει σεξ για χρήματα ή ναρκωτικά ή είχατε ανώνυμο σεξ.
• Χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήσατε ενέσιμη μορφή ναρκωτικών και είναι πιθανό να μοιραστήκατε κοινές μη αποστειρωμένες βελόνες.
• Έχετε έναν οροθετικό σεξουαλικό σύντροφο.
• Έχετε κάνει σεξ με κάποιον που εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω ή είστε αβέβαιοι για τη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου του σεξουαλικού συντρόφου σας.
Το πόσο συχνά θα ελέγχεστε θα πρέπει να εξαρτάται από τον κίνδυνο, τις δραστηριότητές σας, και τις σεξουαλικές επαφές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας, πραγματικά μονογαμικής σεξουαλικής σχέσης, μπορεί να χρειαστείτε μόνο έναν έλεγχο. Ωστόσο, αν εσείς ή ο σύντροφός σας είχατε σεξουαλική επαφή με περισσότερα από ένα άτομα τους τελευταίους μήνες, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος. Αν εσείς ή ένα άτομο με το οποίο είχατε σεξουαλική επαφή (ακόμη και ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή) επιδίδεται σε κάποια επικίνδυνη συμπεριφορά, έχετε ακόμα περισσότερους λόγους για να ελεγχθείτε.

Δοκιμασίες Προσυμπτωματικού Ελέγχου
Διαφορετικοί τύποι δοκιμών αντισωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του HIV. Εξετάσεις συνδυασμού που ανιχνεύουν το αντίσωμα κατά του HIV και το p24 αντιγόνο, μπορούν να εκτελεσθούν για να αυξηθεί η πιθανότητα όσο το δυνατόν έγκαιρης ανίχνευσης της μόλυνσης από τον ιό HIV μετά την έκθεση.
Διαθέσιμες επιλογές ελέγχου:
• Το δείγμα αίματος ή το στοματικό δείγμα μπορεί να συλλεχθεί στο γραφείο ενός γιατρού ή σε μια τοπική κλινική και να αποσταλεί σε εργαστήριο για έλεγχο. Τα αποτελέσματα προκύπτουν εντός 20 λεπτών.
• Το συγκεκριμένο Kit που εγκρίθηκε από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είναι πλέον διαθέσιμο για έλεγχο αντισωμάτων του HIV από τον ίδιο τον ασθενή στο σπίτι. Αυτό επιτρέπει σε ένα άτομο να συλλέξει το δείγμα στο σπίτι και στη συνέχεια να το στείλει στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μέσω τηλεφώνου και συνοδεύονται από τις κατάλληλες συμβουλές.
• Τον Ιούλιο του 2012, η FDA ενέκρινε το πρώτο τεστ οικιακής χρήσης για τον HIV. Η συσκευασία εξέτασης είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται σε πολλά γραφεία ιατρών και κλινικές, στην οποία το στοματικό δείγμα συλλέγεται για ανάλυση και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε περίπου 20 λεπτά. Αν και η εξέταση στο σπίτι είναι βολική, έχει περιορισμούς. Είναι λιγότερο ευαίσθητη από την εξέταση αίματος, οπότε ο έλεγχος στο σπίτι μπορεί να χάσει κάποιες περιπτώσεις HIV που μια εξέταση αίματος θα ανίχνευε και δεν είναι τόσο ακριβής, όταν γίνεται στο σπίτι σε σύγκριση με την περίπτωση που θα γινόταν από ένα επαγγελματικά εκπαιδευμένο άτομο για την φροντίδα της υγείας. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την εκτέλεση της εξέτασης (Για περισσότερα, δείτε το άρθρο: Εξετάσεις στο σπίτι, αποφεύγοντας τα λάθη).
Οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου έχουν περιορισμούς, γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμόσαστε ότι:
• Παρόλο που ένα υγιές άτομο που δεν έχει αντισώματα του HIV, μπορεί να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Μια αρνητική εξέταση σημαίνει μόνο ότι δεν υπάρχει απόδειξη της νόσου τη στιγμή της εκτέλεσή της. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, αλλά αρνητικά αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε προσυμπτωματικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Τα αντισώματα μπορούν να ανιχνευθούν περίπου 2 έως 8 εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό. Εάν η έκθεση στον ιό είναι πιο πρόσφατη, τότε τα επίπεδα αντισώματος μπορεί να είναι πολύ χαμηλά ώστε να εντοπιστούν και μπορεί να είναι αναγκαίο να επαναληφθούν οι εξετάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο με ένα άλλο τεστ αντισωμάτων ή με συνδυασμό εξετάσεων HIV αντισώματος/αντιγόνου.
• Μια θετική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου δεν αποτελεί διάγνωση. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ακολουθείται από ένα δεύτερο τεστ αντισωμάτων που διαφέρει από την πρώτη εξέταση, μερικές φορές τη δοκιμή Western blot ή μια εξέταση αντισώματος που ανιχνεύει διαφορετικά αντιγόνα και διαφοροποιεί μεταξύ HIV-1 και HIV-2, για να γίνει η διάγνωση.

Συστάσεις Ελέγχου
• Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστά ότι ο καθένας από 13 έως 64 ετών θα πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση για τον ιό HIV, τουλάχιστον μία φορά, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνοτική ομάδα, και τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Το CDC συνιστά να κάνετε έλεγχο κάθε χρόνο αν οι δραστηριότητες σας σάς θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και εξάπλωσης της νόσου.

• Η Υπηρεσία Πρόληψης Task Force των Ηνωμένων Πολιτειών (USPSTF) συνιστά όλοι οι έφηβοι και ενήλικες ηλικίας 15 έως 64, καθώς και νεότεροι έφηβοι που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποβάλλονται σε εξέταση για τον ιό HIV. Όσο για τη συχνότητα της εξέτασης, η Task Force αναφέρει ότι μια λογική συχνότητα είναι τουλάχιστον μία φορά για όλους τους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 64 ετών και τουλάχιστον ετήσιος ελέγχος εκείνων που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο από τον ιό HIV, όπως άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, χρήστες ναρκωτικών IV καθώς και καταστάσεις με υψηλό HIV-θετικό επιπολασμό, όπως κλινικές σεξουαλικών μεταδοτικών νοησμάτων, ιδρύματα φιλοξενίας εφήβων ή αστέγων και εγκαταστάσεις εγκλεισμού (φυλακές). Οι έφηβοι που έχουν αυξημένο αλλά όχι πολύ υψηλό κίνδυνο μπορεί να ελέγχονται λιγότερο συχνά όπως κάθε τρία έως πέντε έτη. Η Task Force επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει σύμφωνα με τα τη δική τους κρίση να αποφασίζουν πόσο συχνά θα ελέγχονται για τον ιό HIV.
• Το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών συμφωνεί με το CDC ότι σε όλους τους νέους ηλικίας από 13 έως 64 πρέπει να γίνεται διαγνωστική εξέταση HIV στα πλαίσια υγειονομικού ελέγχου. Η συχνότητα του ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται από τους γιατρούς σε ατομική βάση.
• Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων (AAP) συνιστά στοχευμένο έλεγχο HIV για όλους τους σεξουαλικά ενεργούς νέους. Επιπλέον, συνιστά τακτικές εξετάσεις σε όλους τους εφήβους που ζουν σε περιοχές όπου ο επιπολασμός είναι υψηλός, δηλαδή, όπου έχουν μολυνθεί περισσότερα από 1 στα 1.000 άτομα.
• Για ειδικές συστάσεις για τις έγκυες εφήβους, δείτε το άρθρο: Εγκυμοσύνη.
Άλλα άτομα που θα πρέπει να κάνουν την εξέταση HIV είναι:
• Όσοι διαγνώστηκαν με ηπατίτιδα, φυματίωση ή ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Όσοι έκαναν μετάγγιση αίματος πριν από το 1985, ή είχαν σεξουαλικό σύντροφο που έκανε μετάγγιση και αργότερα βρέθηκε θετικός για τον ιό HIV.
• Οι εργαζόμενοι σε υγειονομικούς φορείς που ήρθαν σε επαφή με αίμα κατά την εργασία τους.
• Κάθε άτομο που πιστεύει ότι μπορεί να έχει εκτεθεί.
Συζητήστε για την υγεία του εφήβου σας με το γιατρό σας.
Μην εκπλαγείτε αν ο ιατρός ζητήσει από εσάς ή τον έφηβό σας ένα τεστ ελέγχου για τον HIV. Η εξέταση ρουτίνας για τον HIV (την οποία μπορείτε να αρνηθείτε ή να αποφύγετε) προλαμβάνει τα συναισθήματα αμηχανίας ή ντροπής από το να γίνουν εμπόδια στην κρίσιμη υγειονομική περίθαλψη. Όσοι έχουν μολυνθεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν θεραπεία και να λάβουν μέτρα για την προστασία της υγείας των συντρόφων τους, ακόμη και των αγέννητων παιδιών τους. Εάν ο γιατρός σας δεν αναφέρει σεξουαλικά θέματα υγείας, μπορείτε απλά να ζητήσετε ένα τεστ ή μια εκτίμηση του κινδύνου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εμπιστευτικές υπηρεσίες για να κάνετε έλεγχο ή να ζητήσετε συμβουλές.

Σύνδεσμοι και πηγές
For confidential information, you can call the STDs and HIV/AIDS hotline of the CDC: 800-232-4636.
To find a testing site near you, visit National HIV and STD Testing Resources
Kidshealth.org: HIV and AIDS
MedlinePlus Interactive Health Tutorial: HIV and AIDS
Mayo Clinic: HIV/AIDS - Preparing for your appointment

________________________________________
Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την τρέχουσα ανασκόπηση
Emmanuel PJ, et al. Adolescents and HIV infection: The pediatrician's role in promoting routine testing. Pediatrics 2011; 128: 1023–1029. Available online at http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/26/peds.2011-1761.abstract throughhttp://pediatrics.aappublications.org. Published online October 31, 2011. Accessed April 2012.
CDC National HIV and STD Testing Resources [On-line information]. Frequently Asked Questions. Available online at http://www.hivtest.org/faq.aspx through http://www.hivtest.org. Accessed April 2012.
(October 27, 2009) Centers for Disease Control and Prevention. HIV Testing. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/topics/testing/index.htm through http://www.cdc.gov. Accessed April 2012.
Branson BM, et al. for the National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings. 22 Sep 2006. MMWR 55(RR14):1-17. Available online at http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5514a1.htm through http://www.cdc.gov. Accessed April 2012.
(July 2005, Amended April 2007) US Preventive Services Task Force. Summary of Recommendations, Screening for HIV. Available online at http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspshivi.htm throughhttp://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Accessed April 2012.
Centers for Disease Control and Prevention. Questions and answers for the general public: revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in healthcare settings. Last modified 22 Jan 2007. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/topics/testing/resources/qa/qa_general-public.htm through http://www.cdc.gov. Accessed April 2012.
(December 2011) Centers for Disease Control and Prevention. HIV among Youth. Available online at http://www.cdc.gov/hiv/youth/index.htm through http://www.cdc.gov. Accessed April 2012.
(Janurary 20, 2009) Qaseem A, et al. Screening for HIV in Health Care Settings: A Guidance Statement From the American College of Physicians and HIV Medicine Association. Annals of Internal Medicine vol. 150 no. 2 125-131. Available online at http://www.annals.org/content/150/2/125.full.pdf+html through http://www.annals.org. Accessed April 2012.
Screening for HIV: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement, DRAFT. Available online at http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/draftrec.htm#consider through http://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Accessed January 4, 2013.
CDC Vital Signs: HIV among Youth in the U.S. November 2012. Available online at http://www.cdc.gov/vitalsigns/HIVAmongYouth/index.html through http://www.cdc.gov. Accessed January 4, 2013.

Φυματίωση
Η φυματίωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Η φυματίωση αφορά κυρίως τους πνεύμονες, αλλά μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε περιοχή του σώματος. Μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αέρα από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων από αναπνευστικές εκκρίσεις όπως πτύελα ή αερολύματα που απελευθερώνονται από το βήχα, το φτάρνισμα, το γέλιο ή την αναπνοή.
Οι περισσότεροι από αυτούς που μολύνονται με το Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης καταφέρνουν να περιορίσουν τα μυκοβακτηρίδια σε μερικά κύτταρα στους πνεύμονες τους, όπου θα παραμένουν εν ζωή, αλλά σε αδρανή μορφή. Αυτή η λανθάνουσα φυματίωση δεν κάνει το άτομο άρρωστο ή μολυσματικό και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εξελίσσεται σε ενεργό φυματίωση. Ωστόσο, σε μερικούς ανθρώπους, ειδικά σε εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργό φυματίωση. Οι ασθενείς με τον ιό HIV είναι πολύ πιθανό να νοσήσουν αν προσβληθούν από φυματίωση. Αυξανόμενη ανησυχία υπάρχει για τις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά μορφές της φυματίωσης που συνταγογραφούνται για τη θεραπεία της νόσου.
Η φυματίωση είναι μία από τις πλέον θανατηφόρες ασθένειες στον κόσμο, αν και είναι σχετικά σπάνια στις δυτικές χώρες. Αποτελεί ένα μεγάλο υγειονομικό πρόβλημα σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τον χωριστό έλεγχο όλων αυτών των ομάδων.
Συστάσεις
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) συνιστά τα παιδιά και οι έφηβοι να κάνουν τη δερματική δοκιμασία φυματίνης, εάν:
• Έχουν εκτεθεί σε κάποιον με ενεργό φυματίωση ή υποψία αυτής.
• Πρόκειται για μετανάστες από μια χώρα όπου η φυματίωση είναι ενδημική.
• Έχουν κλινικά συμπτώματα ή μια ακτινογραφία θώρακος που υποδηλώνει Φυματίωση.
Επιπλέον, ετήσια δερματική δοκιμασία φυματίωσης συνιστάται για άτομα με τον ιό HIV ή που συζούν με οροθετικό άτομο, καθώς και για τους εφήβους που βρίσκονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Έλεγχος κάθε 2-3 χρόνια συνιστάται σε όσους εκτέθηκαν σε άτομα υψηλού κινδύνου, σε παιδιά ηλικίας 11-16 και σε μεγαλύτερα παιδιά που ζουν σε περιοχές υψηλού επιπολασμού, σε εκείνους που ταξιδεύουν σε χώρες με υψηλό επιπολασμό της φυματίωσης, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι γονείς έχουν μεταναστεύσει από τέτοιες χώρες.
Σύνδεσμοι
U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Tuberculosis (TB) Fact Sheet
HealthyChildren.org (AAP): Tuberculosis
________________________________________
Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα ανασκόπηση
American Academy of Pediatrics. Recommendations for Preventive Pediatric Health Care. PDF available for download at http://pediatrics.aappublications.org/content/suppl/2007/12/03/120.6.1376.DC1/Preventive_Health_Care_Chart.pdf throughhttp://pediatrics.aappublications.org. Accessed March 2012.
Batra V. Pediatric Tuberculosis. Medscape. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/969401-overview#aw2aab6c10 through http://emedicine.medscape.com. Accessed March 2012.


 


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 12.11.2013