Δηλητηρίαση από μόλυβδο

Ο μόλυβδος είναι ένα μέταλλο που αποτελούσε πρόσθετο συστατικό της βενζίνης, της μπογιάς για το βάψιμο των σπιτιών, των σωλήνων παροχής νερού και υλικό συγκόλλησης των κονσερβών τροφίμων. Αν και αυτές οι χρήσεις έχουν απαγορευτεί, υπάρχουν ακόμα σπίτια κατασκευής πριν το 1978 που έχουν φύλλα μόλυβδου στους τοίχους τους και νερό μολυσμένο με σκόνη που περιέχει μόλυβδο. Το έδαφος και οι γειτονικοί δρόμοι γύρω από τέτοια σπίτια μπορεί να έχουν εκτεθεί σε μόλυβδο. Παιδιά που ζουν, παίζουν ή περνούν τον χρόνο τους σε τέτοιο περιβάλλον κινδυνεύουν από τον μόλυβδο που μπορεί να εισχωρήσει διαμέσου της εισπνοής ή της κατάποσης της μολυσμένης σκόνης, του νερού, των τροφίμων ή των φύλλων των τοίχων. Άλλες τοπικές πηγές μόλυβδου μπορεί να είναι οι περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής.

Έκθεση ενός παιδιού σε μόλυβδο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα του εγκέφαλου και άλλων οργάνων και να προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς και καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Τέτοιες δηλητηριάσεις σε τέτοιο περιβάλλον εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έκθεση δεν προκαλεί σωματικά συμπτώματα και η μειωμένη γνωστική ανάπτυξη μπορεί να μην παρατηρηθεί έως το παιδί να πάει στο σχολείο.

Υπάρχουν πολλά παιδιά στις ΗΠΑ που θα πρέπει να ελέγχονται για τη δηλητηρίαση από μόλυβδο κατά την πρώιμη παιδική ηλικία των δυο ετών. Αυξημένα επίπεδα μόλυβδου στο αίμα αποτελούν σημάδι σημαντικής έκθεσης στον μόλυβδο. Οι υγειονομικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ένα απλό ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό των παιδιών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Ακόμα κι έτσι όμως πολλά παιδιά που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο δεν είναι δυνατό να εντοπισθούν. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), 250.000 περίπου παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηλικίας 1 έως 5 ετών έχουν συγκεντρώσεις μόλυβδου στο αίμα μεγαλύτερες από 10 mg/dL, συγκέντρωση για την οποία το CDC πρότεινε πρόσφατα να λαμβάνονται μέτρα. Ωστόσο το CDC έχει επισημάνει πως δεν υπάρχει αβλαβές κατώτατο όριο συγκέντρωσης. Το 2012 η ​​συμβουλευτική επιτροπή του CDC για την πρόληψη από δηλητηρίασης μόλυβδου στην παιδική ηλικία, είχε προτείνει την μείωση του κατωτάτου ορίου συγκέντρωσης μόλυβδου στο αίμα στα 5 mg/dLεξαιτίας των νέων στοιχείων για την βλαπτική δράση του μόλυβδου σε τόσο μικρές ποσότητες συγκεντρώσεων. Το Μάιο του 2012 το CDC ανακοίνωσε την αποδοχή της παρούσας σύστασης.

Συστάσεις

Σήμερα στις ΗΠΑ τα επίπεδα του μόλυβδου ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο με βάση τα Πολιτειακά και Ομοσπονδιακά πρότυπα. Το CDC συνιστά κάθε Πολιτεία να αναπτύξει μία μέθοδο εντοπισμού των παιδιών που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε μόλυβδο. Κάποιες Πολιτείες ελέγχουν όλα τα παιδιά τουλάχιστον από μια φόρα, ενώ άλλες εστιάζουν σε παιδιά που μένουν σε παλιές συνοικίες που θεωρητικά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Ορισμένες τοπικές υπηρεσίες υγείας συνιστούν ο έλεγχος του αίματος για μόλυβδο να γίνεται σε νεότερη ηλικία ή συχνότερα, ενώ άλλες δεν έχουν αναπτύξει ακόμα κάποιο σχέδιο ελέγχου.
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (ΑΑΡ) συνιστά ο προληπτικός έλεγχος των βρεφών να περιλαμβάνει τον έλεγχο δηλητηρίασης στο μόλυβδο τουλάχιστον μία φορά κατά το πρώτο και δεύτερο έτος της ζωής του.

Η CDCκαι η AAPπροτείνουν στις υγειονομικές υπηρεσίες και στα δημόσια προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, να ελέγχουν παιδιά με γονείς που έρχονται σε επαφή με μόλυβδο στην χώρο εργασίας τους, καθώς και μετανάστες, πρόσφυγες και παιδιά αλλοδαπών κάθε ηλικίας κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ.


Σύνδεσμοι
Centers for Disease Control and Prevention: Lead - Prevention Tips

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση

APHA. CDC Accepts Advisory Committee Recommendation to Replace "Level of Concern" for Lead Poisoning with New Reference Value. Washington, D.C. May 16, 2012. Available online at http://www.apha.org/about/news/pressreleases/2012/cdc+advisory+new+reference+value.htm throughhttp://www.apha.org. Accessed May 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC Response to Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention Recommendations in "Low Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call of Primary Prevention." PDF available for download at http://www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/CDC_Response_Lead_Exposure_Recs.pdf through http://www.cdc.gov. Accessed May 2012.

(January 4, 2012) Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention of the Centers for Disease Control and Prevention, Low Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call for Primary Prevention. PDF available for download at http://www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/Final_Document_011212.pdf through http://www.cdc.gov. Accessed Jan 31, 2012.

(June 1, 2009) Centers for Disease Control and Prevention. Lead. Available online at http://www.cdc.gov/nceh/lead/ through http://www.cdc.gov. Accessed Jan 31, 2012.

HealthyChildren.org. Lead Poisoning. Available online through http://www.healthychildren.org. Accessed February 2012. 

American Academy of Pediatrics. Lead Exposure in Children: Prevention, Detection, and Management. Pediatrics Vol. 116 No. 4 October 1, 2005, Pp 1036 -1046. Available online at http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;116/4/1036#SEC7 through http://aappolicy.aappublications.org. Accessed February 2012.

MayoClinic.com. Lead poisoning. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/lead-poisoning/FL00068/DSECTION=tests%2Dand%2Ddiagnosis through http://www.mayoclinic.com. Accessed February 2012.

Anne M. Wengrovitz, MPH, Mary Jean Brown, ScD. Recommendations for Blood Lead Screening of Medicaid-Eligible Children Aged 1--5 Years: an Updated Approach to Targeting a Group at High Risk. MMWR August 7, 2009. Available online at http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5809a1.htm through http://www.cdc.gov. AccessedJune2012.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 19.02.2014