Πρόληψη και Θεραπεία

Πρόληψη
Διάφορα μέτρα μπορούν να ληφθούν για την αποφυγή ή/και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ορισμένων μορφών ηπατοπάθειας, με σκοπό την πρόληψη της ανάπτυξης της κίρρωσης.
Τέτοια παραδείγματα είναι:
• Η πρόληψη της αλκοολικής ηπατοπάθειας – μέσω της μείωσης της λήψης αλκοόλ.
• Η πρόληψη της ηπατίτιδας C – με έλεγχο του αίματος που μεταγγίζεται καθώς και με τη μη κοινή χρήση βελονών ή προσωπικών αντικειμένων όπως είναι τα ξυραφάκια.
• Η πρόληψη της ηπατίτιδας B – με τον εμβολιασμό και λαμβάνοντας προφυλάξεις για την αποφυγή της έκθεσης.
• Η πρόληψη της μη αλκοολικής ηπατοπάθειας - διατηρώντας ένα «φυσιολογικό βάρος».

Θεραπεία
Η θεραπεία των ασθενών με κίρρωση περιλαμβάνει:
• Τη διατήρηση την υπολειπόμενης ηπατικής λειτουργίας.
• Τη θεραπεία των επιπλοκών.
Όλοι οι ασθενείς με κίρρωση πρέπει να αποφεύγουν το αλκοόλ καθώς και άλλες ουσίες που μπορούν να βλάψουν το ήπαρ. Πιθανόν να χρειαστεί να τροποποιήσουν ή να συμπληρώσουν τη διατροφή τους για την εξασφάλιση μιας επαρκούς θρέψης και να συνεργαστούν με τον γιατρό τους για τις δόσεις των φαρμάκων τους καθώς το ήπαρ ίσως αδυνατεί να επεξεργαστεί τα φάρμακα σε κανονικό ρυθμό.
Μπορεί να χρειαστεί ενδοσκόπηση για την αναζήτηση κιρσών (διεσταλμένες φλέβες) και για την αντιμετώπιση κιρσών που αιμορραγούν. Σε προχωρημένες περιπτώσεις κίρρωσης, πιθανόν να χρειασθεί μεταμόσχευση ήπατος.
Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στη θεραπεία, δείτε τους συνδέσμους στη σελίδα Σχετικές Ιστοσελίδες του παρόντος άρθρου.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014