Ισταμίνη

Επίσης γνωστό ως: Τρυπτάση, εξέταση αίματος για αλλεργία, Ν-μεθυλισταμίνη
Επιστημονική ονομασία:
Σχετικές εξετάσεις:

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για την επιβεβαίωση πιθανής διάγνωσης αναφυλαξίας, μαστοκυττάρωσης ή ενεργοποίησης ιστιοκυττάρων.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;
Όταν έχετε συμπτώματα όπως κοκκινίλες, ναυτία, φλεγμονή στο λαιμό ή χαμηλή πίεση αίματος που μπορεί να οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση απειλητική για την ζωή. Επίσης όταν ο γιατρός σας υποπτεύεται ότι έχετε μαστοκυττάρωση ή ενεργοποίηση ιστιοκυττάρων.

Απαιτούμενο δείγμα;
Λαμβάνεται δείγμα αίματος από την φλέβα του μπράτσου σας ή γίνεται  συλλογή ούρων 24ωρου.

Απαιτείται κάποια προετοιμασία για την δειγματοληψία;
Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία σε περίπτωση αναφυλαξίας, αλλά είναι σημαντικό η δειγματοληψία να γίνει αμέσως μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν η εξέταση γίνεται για άλλους λόγους, ο γιατρός σας ενδεχομένως να σς δώσει οδηγίες για την διακοπή λήψης αντισταμινικών και άλλων φαρμάκων. Αυτό πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό σας.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά11.12.2013