Ισταμίνη

Επίσης γνωστό ως: Τρυπτάση, εξέταση αίματος για αλλεργία, Ν-μεθυλισταμίνη
Επιστημονική ονομασία:
Σχετικές εξετάσεις:

Τι προσδιορίζεται;
Η ισταμίνη είναι μια ουσία που απελευθερώνεται από τα ιστιοκύτταρα όταν αυτά ενεργοποιούνται, συχνά ως μέρος μιας αλλεργικής απρόσβλητης ανταπόκρισης. Η εξέταση προσδιορίζει την ποσότητα της ισταμίνης στο αίμα ή στα ούρα.

Τα ιστιοκύτταρα είναι μεγάλα ιστοκύτταρα που βρίσκονται σε όλο το σώμα. Βρίσκονται κυρίως στο δέρμα, στα τοιχώματα του εντέρου και στις διόδους αέρα και στον μυελό των οστών. Αποτελούν μέρος της φυσιολογικής αντίδρασης του σώματος σε τραυματισμό καθώς επίσης και στην αλλεργική (υπερευαισθησία) αντίδραση. Τα ιστιοκύτταρα περιέχουν κόκκους που αποθηκεύουν χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της ισταμίνης και της τρυπτάσης, τα οποία απελευθερώνονται όταν τα ιστιοκύτταρα ενεργοποιούνται. Η ισταμίνη είναι υπεύθυνη για πολλά από τα συμπτώματα των ανθρώπων με αλλεργίες.

Οι συγκεντρώσεις ισταμίνης στο αίμα και τα ούρα είναι συνήθως πολύ χαμηλές. Σημαντική αύξηση παρατηρείται σε ανθρώπους με σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και ανοσολογικές διαταραχές στην οποία ο αριθμός των ιστιοκυττάρων είτε αυξάνεται (πολλαπλασιάζεται) είτε ο αριθμός παραμένει σταθερός αλλά ενεργοποιούνται χωρίς προφανείς αλλεργίες.

Η ενεργοποίηση πολλών ιστιοκυττάρων σχετίζεται με σοβαρή μορφή έντονης αλλεργικής αντίδρασης που ονομάζεται αναφυλαξία, η οποία μπορεί να προκαλέσει εξανθήματα (φουσκάλες στο δέρμα), κοκκίνισμα του δέρματος (έξαψη), χαμηλή αρτηριακή πίεση, σοβαρή στένωση των αγωγών αέρα, ακόμα και θάνατο. Με την αναφυλαξία, οι συγκεντρώσεις της ισταμίνης στο αίμα αυξάνονται πολύ γρήγορα, αυξανόμενες μέσα σε 10 λεπτά από την έναρξη των συμπτωμάτων και επιστρέφουν στο κανονικό σε περίπου 30 με 60 λεπτά. Αυτή η αυξημένη παραγωγή επίσης απεικονίζεται λίγο αργότερα και στα ούρα καθώς αποβάλλονται η ισταμίνη και ο βασικός της μεταβολιστής η Ν-μεθυλισταμίνη.

Τα επίπεδα της ισταμίνης και της τρυπτάσης μπορεί να είναι συνεχώς αυξημένα σε ανθρώπους με μαστοκυττάρωση. Αυτή η σπάνια κατάσταση σχετίζεται με τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό των ιστιοκυττάρων και την διείσδυση και την συσσώρευση αυτών στο δέρμα (δερματική μαστοκυττάρωση) και/ή στα όργανα του σώματος (συστηματική μαστοκυττάρωση).

Πώς συλλέγεται το δείγμα;

Το δείγμα αίματος συλλέγεται εισάγοντας μία βελόνα στη φλέβα του χεριού. Για συλλογή ούρων 24ωρου, όλα τα ούρα θα πρέπει να φυλάσσονται επί 24 ώρες. Είναι προτιμότερο να κρατείται το δείγμα σε δροσερό, σκοτεινό μέρος όπως π.χ. σε ψυγείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις προκαλούν σε εσάς ή σε αγαπημένα σας πρόσωπα, αμηχανία, ή δυσκολία να διαχειριστείτε την κατάσταση σας, θα μπορούσατε να διαβάσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω άρθρα: Coping with Test Pain, Discomfort, and Anxiety (Αντιμετωπίζοντας τη δοκιμασία του πόνου, τη δυσφορία και το άγχος), Tips on Blood Testing (Μικρές συμβουλές για τις εξετάσεις αίματος), Tips to Help Children through Their Medical Tests (Σύντομες συμβουλές να βοηθήσετε τα παιδιά για την υποβολή τους σε ιατρικές εξετάσεις), και Tips to Help the Elderly through Their Medical Tests (Σύντομες συμβουλές να βοηθήσετε τα ηλικιωμένα άτομα για την υποβολή τους σε ιατρικές εξετάσεις).
Ένα ακόμη άρθρο, το «Ακολουθήστε Αυτό Το Δείγμα» (Follow That Sample), παρέχει σύντομες πληροφορίες για τη συλλογή και την διαδικασία λήψης δείγματος αίματος και καλλιέργειας φαρυγγικού δείγματος.
Χρειάζεται κάποια δοκιμασία για να διαβεβαιωθεί η ποιότητα του δείγματος;

Αν υπάρχει υποψία για αναφυλαξία, είναι σημαντικό να ληφθεί δείγμα πολύ σύντομα αμέσως μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν οι εξετάσεις γίνονται για άλλους λόγους, ίσως σας δοθούν οδηγίες να αποφύγετε αντισταμινικά ή άλλα φάρμακα. Αυτό πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό σας.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά11.12.2013