Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Η πρώτη εξέταση που συστήνει ο γιατρός προκειμένου να διαγνωσθεί κάποια δυσλειτουργία του θυρεοειδούς είναι ο προσδιορισμός της TSH. Αν τα επίπεδα της TSHείναι παθολογικά, ο γιατρός θα ζητήσει την μέτρηση της ολικής Τ4ή της ελεύθερης Τ4 (Free-T4). Μπορεί να ζητηθούν επίσης η ολική Τ3 και ελεύθερη Τ3 (Free-Τ3).  

  • TSH. Ζητείται για τη διάγνωση του υποθυρεοειδισμού και του υπερθυρεοειδισμού στους ενήλικες και του υποθυρεοειδισμού στα νεογνά. Ζητείται και για την παρακολούθηση της θεραπείας του θυρεοειδούς.
  • Τ4 ή ελεύθερη Τ4 (Free-T4). Ζητούνται για την ανίχνευση του υπερθυρεοειδισμού και του υποθυρεοειδισμού και στον νεογνικό έλεγχο για τον υποθυρεοειδισμό.
  • Τ3 ή ελεύθερη Τ3 (Free-T3).Ζητούνται για την ανίχνευση του υπερθυρεοειδισμού.

Πρόσθετες εξετάσεις που μπορούν να γίνουν:

  • Αντιθυρεοειδικά αντισώματαΗ εξέταση αυτή βοηθά στην διαφορική διάγνωση των διαφόρων τύπων θυρεοειδίτιδας και στη διάγνωση  των αυτοάνοσων παθήσεων του θυρεοειδούς. 
  • Καλσιτονίνη. Η εξέταση αυτή βοηθά στον εντοπισμό αυξημένης παραγόμενης καλσιτονίνης. Η καλσιτονίνη αυξάνει λόγω  υπερπλασίας των C-κυττάρων καθώς και του μυελώδους κακρινώματος  του θυρεοειδούς.

 

ΠροσυμπτωματικόςΈλεγχος(Screening)

Η ιατρική κοινότητα δεν έχει καταλήξει για την ωφέλεια του προληπτικού ελέγχου για τις ασθένειες του θυρεοειδούς και σε ποια ηλικία πρέπει να γίνονται πρώτη φορά. Το 2004, η Υπηρεσία Πρόληψης των Ηνωμένων Πολιτειών (U.SPreventiveServicesTaskForce)διεξήγαγε σχετική έρευνα αλλά δεν βρήκε επαρκή στοιχεία για να ταχθεί υπέρ η κατά των προληπτικών εξετάσεων του θυρεοειδούς αδένα σε ενήλικες χωρίς συμπτώματα. Η Αμερικανική Ένωση Θυρεοειδούς και η Αμερικανική Εταιρία Κλινικών Ενδοκρινολόγων (AmericanThyroidAssociationandtheAmericanAssociationofClinicalEndocrinologists)δημοσίευσαν κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής (2012), στις οποίες συνίσταται να λαμβάνονται υπόψη οι εξετάσεις για τον έλεγχο του θυρεοειδούς σε ασθενείς άνω των 60 ετών.

Μη-Εργαστηριακές Εξετάσεις

  • Σάρωση θυρεοειδούς. Πρόκειται για μια εξέταση στην οποία με τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου ή τεχνιτίου ελέγχεται ο θυρεοειδής αδένας για πιθανές ανωμαλίες και αξιολογείται η λειτουργία του στις επιμέρους περιοχές του. 
  • Υπέρηχος. Πρόκειται για την απεικονιστική σάρωση του αδένα με σάρωση που επιτρέπει στον γιατρό να προσδιορίσει αν ένας όζος είναι στερεός ή περιέχει υγρό καθώς και να υπολογίσει το μέγεθος του αδένα.
  • Βιοψίες. Γίνονται με την χρήση λεπτής βελόνας βιοψίας. Κατά την λήψη του δείγματος η βελόνα εισέρχεται εντός του θυρεοειδούς και αφαιρείται ένα μικρό κομμάτι ιστού και/ή μέρος του υγρού από έναν όζο ή από άλλη περιοχή που ο γιατρός θεωρεί ύποπτη. Ο εντοπισμός του κατάλληλου σημείου παρακέντησης γίνεται με τη χρήση υπερήχου. 

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 10.04.2013