Σχετικές ιστοσελίδες

Σε αυτή την ιστοσελίδα
Eξετάσεις:PSA, Γενική εξέταση ούρων, Καλλιέργεια ούρων

Παθολογικές καταστάσεις: Καρκίνος προστάτη, Ουρολοίμωξη

Αλλού στο διαδίκτυο
Urology Care Foundation: Diagnosis of BPH
  
MedlinePlus Medical Encyclopedia: Enlarged Prostate

Πηγές του άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά του Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στη τρέχουσα ανασκόπηση

National Association for Continence. Enlarged Prostate (Benign Prostatic Hyperplasia). Available online at http://www.nafc.org/index.php?page=enlarged-prostate throughhttp://www.nafc.org. Updated November 8, 2012. Accessed March 2013.

National Cancer Institute. General Information about Prostate Cancer. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/prostate/Patient/page3 throughhttp://www.cancer.gov. Last updated November 2, 2012. Accessed March 2013.

National Cancer Institute. Understanding Prostate Changes: A Health Guide for Men. Types of Tests. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/screening/understanding-prostate-changes/page5 through http://www.cancer.gov. Accessed March 2013.

Medline Plus Medical Encyclopedia. Enlarged Prostate. Available online athttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000381.htm. Updated September 19, 2011. Accessed March 2013.

Urology Care Foundation. Diagnosis of BPH. Available online at http://www.urologyhealth.org/urology/index.cfm?article=59 through http://www.urologyhealth.org. Accessed March 2013.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Ballentine Carter, H., et. al. (2204 September 22). Report to the Nation on Prostate Cancer 2004, Chapter 1: Detection, Diagnosis, and Prognosis of Prostate Cancer CME. Medscape Today, Clinical Update [On-line CME]. Available online at http://www.medscape.com/viewprogram/3440?src=sidesearch through http://www.medscape.com.

(2004 August 17, Reviewed). The Prostate-Specific Antigen (PSA) Test: Questions and Answers. National Cancer Institute, Cancer Facts [On-line information]. Available online at http://cis.nci.nih.gov/fact/5_29.htm through http://cis.nci.nih.gov.

(© 1995 – 2004). Benign Prostatic Hyperplasia. Merck Manual [On-line information]. Available online throughhttp://www.merck.com.

(2003 March, Reviewed). Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). Familydoctor.org [[On-line information]. Available online at http://familydoctor.org/148.xml through http://familydoctor.org.

(2003 August, Reviewed). Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), A Patient's Guide. American Urological Association [On-line information]. Available online through http://www.urologyhealth.org.

Urologyhealth.org: Diagnosis of BPH. Available online at http://www.urologyhealth.org/search/index.cfm?topic=173&search=BPH&searchtype=and through http://www.urologyhealth.org. Reaccessed July 16, 2009.

Φυσιολογικός (normalprostate) και παθολογικά (enlargedprostate) διογκωμένος προστάτης. Διακρίνονται ακόμα η ουροδόχος κύστη (bladder), η ουρήθρα (urethra) και η ροή των ούρων (urine).

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 25.04.2014