Εξετάσεις  

Η αξιολόγηση για την BPH περιλαμβάνει λήψη ιατρικού και οικογενειακού του ασθενή, κλινική ή ψηφιακή εξέταση του ορθού καθώς και αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις για το προσδιορισμό του μεγέθους του προστάτη και για να αποκλείσουν άλλες ασθένειες ή καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Ενίοτε, απαιτείται βιοψία του προστάτη για τη μικροσκοπική εξέταση της κυτταρικής δομής του ιστού του για την αναζήτηση ενδείξεων καρκίνου του προστάτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

· PSA(Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) – βοηθάει στην ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Αυτή η εξέταση μπορεί να είναι κάπως αυξημένη σε άτομα με BPH, επειδή η PSAείναι πρωτεΐνη που παράγεται από κύτταρα του προστάτη. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ο γιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την συγκέντρωση του PSAστο αίμα όσο και τον όγκο του προστάτη του ασθενούς.

·         Γενική εξέταση ούρων - για την εξέταση νεφρικών διαταραχών.

·         Καλλιέργεια ούρων - για την αναζήτηση λοιμώξεων στο ουροποιητικό σύστημα.

·         Άζωτο ουρίας αίματος και κρεατίνης – εξετάσεις αίματος για να αξιολόγηση της λειτουργίας  των νεφρών.

Μη εργαστηριακές εξετάσεις

·         Υπερηχογράφημα - για να βοηθήσει στην μέτρηση του μεγέθους του προστάτη και την αξιολόγηση του όγκου των ούρων που διατηρούνται στη κύστη.

·         Κυστεοσκόπηση – για την αξιολόγηση της ουρήθρας και/ή της ουροδόχου κύστης χρησιμοποιώντας ένα λεπτό εύκαμπτο ενδοσκόπιο.

·         Ροή ούρων/μελέτες πιέσεως – για να εκτιμηθεί η ταχύτητα μεταφοράς των μέσα από την ουρήθρα καθώς και πόση πίεση ασκείται στην ουροδόχο κύστη από την κατακράτηση ούρων.

·         Βιοψία προστάτη – συλλογή ενός ή περισσότερων μικρών δειγμάτων ιστού του προστάτη για τη μικροσκοπική αξιολόγηση της κυτταρικής δομής του προστάτη με σκοπό την αναζήτηση παθολογικών κυττάρων και οποιονδήποτε άλλων ενδείξεων για καρκίνο του προστάτη.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 25.04.2014