Θεραπεία

Σε πολλές περιπτώσεις, η θεραπεία για την BPHδεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά ή αρχίζουν να προκαλούν δευτερογενείς επιπλοκές, όπως λοιμώξεις και πέτρες στα νεφρά. Θεραπείες επιλογής για την BPHείναι η χειρουργική επέμβαση και η χορήγηση φαρμάκων για τη μείωση του ποσού του ιστού και την αύξηση της ροής των ούρων.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 25.04.2014