Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία τουΣυνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων – ΣΕΙΒ 
(Τηλ: 210 6985914 & 916, Fax: 210 6985915, Email: info@seiv.gr)

SEIV GR
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 02.09.2014