Kώδικας Δεοντολογίας


Κώδικας Δεοντολογίας| Όροι χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων| Πολιτική
Η συντακτική επιτροπή, έχει κάνει κάθε προσπάθεια για την δημιουργία ενός ιστότοπου που τηρεί τις καλύτερες πρακτικές για την ανάπτυξη πηγής ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο και, ειδικά, ένα ιστότοπο που σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως αυτό αντανακλάται στις πολιτικές μας για τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, τους Όρους Χρήσης και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτές τις πολιτικές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Έχουμε σχεδιάσει το Lab Tests Online - GR ώστε να καλύπτει τις οκτώ αρχές του κώδικα Δεοντολογίας του ιδρύματος Υγεία στο Δίκτυο( Health On the Net ( HON)) για ιστότοπους που σχετίζονται με την ιατρική και την υγεία. Βρισκόμαστε σε διαδικασία εξέτασης της αίτησης μας για την απόκτηση του ειδικού σήματος.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του HON στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:
1. Εξουσιοδότηση: Κάθε συμβουλή σε αυτόν τον ιστότοπο, σχετικά με την υγεία ή την ιατρική θα δίδεται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένους επαγγελματίες, άλλως θα υπάρχει σαφής δήλωση ότι η συγκεκριμένη συμβουλή προέρχεται από μη ιατρικά εκπαιδευμένο πρόσωπο ή οργανισμό.
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR: Όλες οι ιατρικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχεται από εξειδικευμένες πηγές. Πλήρης κατάλογος βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας με πληροφορίες, με συνδέσμους προς τις σχετικές πηγές πληροφοριών.
2. Συμπληρωματικότητα: Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν, όχι να υποκαταστήσουν την σχέση μεταξύ του ασθενή/ επισκέπτη και του/της ιατρού.
Συμμόρφωση του Lab Tests Online  - GR: Κύριος στόχος μας είναι η εκπαίδευση του κοινού γύρω από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τον ιατρό. Ενθαρρύνουμε ασθενείς και θεραπευτές να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα μπορούν σχετικά με την φροντίδα της υγείας, ώστε να συνεργάζονται πιο ενεργά με τους ιατρούς τους.  
3. Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα σχετικά με ασθενείς και επισκέπτες προς κάθε ιατρικό/σχετικό με την υγεία ιστότοπο, περιλαμβανομένης της ταυτότητας προσώπων θεωρούνται εμπιστευτικά από αυτόν τον Ιστότοπο. Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου αναλαμβάνουν να τηρήσουν ή και να υπερκαλύψουν τις νομικές απαιτήσεις της ιδιωτικότητας πληροφοριών σχετικών με την υγεία/ιατρική της χώρας όπου βρίσκεται ο ιστότοπος και τα αντίγραφα του.
Συμμόρφωση του LTO - GR : Σεβόμαστε πλήρως την εμπιστευτικότητα των επισκεπτών μας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας για την Ιδιωτικότητα για περισσότερες λεπτομέρειες. 
4. Απόδοση:   Όπου πρέπει, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα υποστηρίζονται από ξεκάθαρες αναφορές προς τις πηγές πληροφοριών και, όπου είναι δυνατό, θα υπάρχουν ειδικοί σύνδεσμοι HTML προς αυτά τα δεδομένα. Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θα αναγράφεται με σαφήνεια (π.χ. στο κάτω μέρος της σελίδας).
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR:  Επειδή αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για ασθενείς και θεραπευτές, δεν περιλαμβάνουμε πηγές πληροφοριών στο κείμενο, για καλύτερη αναγνωσιμότητα. Εντούτοις καταγράφουμε τις πηγές που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο σε ειδικό τμήμα συνδέσμων σε κάθε σελίδα και τηρούμε off - line αρχεία ειδικών αναφορών. Αν έχετε ερώτηση σχετικά με την πηγή κάποιας συγκεκριμένης πληροφορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 
Κάθε σελίδα με ουσιαστικό περιεχόμενο περιλαμβάνει ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης στο κάτω μέρος. 
5. Δικαιολόγηση: Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις ωφέλειες ή την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένης θεραπείας, εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας θα υποστηρίζονται από κατάλληλη, ισορροπημένη τεκμηρίωση, όπως περιγράφεται στην Αρχή 4 παραπάνω.
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR: Δεν αφορά τον ιστότοπο μας, καθώς δεν συζητούμε και δεν υποστηρίζουμε συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές και δεν προωθούμε εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες. 
6. Διαφάνεια συγγραφής: Οι σχεδιαστές του ιστότοπου θα προσπαθούν να δίνουν πληροφορίες με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και θα δίνουν διευθύνσεις επικοινωνίας στους επισκέπτες που αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη. Ο Τεχνικός Διαχειριστής θα επιδεικνύει τον διεύθυνση e - mail του σε όλο τον ιστότοπο.
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR: Στα άρθρα μας δεν αναγράφουμε τον συγγραφέα και τις πηγές πληροφοριών του. Η εκδοτική επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και τις τροποποιήσεις όλου του κειμένου των εξετάσεων, των καταστάσεων της υγείας και ασθενειών και των μαζικών προληπτικών ελέγχων. Σε κάθε σελίδα αναγράφουμε επίσης τις τυχόν συνεισφορές προσώπων που έχουν γράψει ή αναθεωρήσει υλικό. Δεν έχουμε περιλάβει πληροφορίες επαφής με αυτά τα πρόσωπα, από σεβασμό στην ιδιωτικότητα τους. Όμως, τυχόν ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν στον εκάστοτε αρμόδιο μέσω των παραπάνω διευθύνσεων e -mail. 
7. Διαφάνεια χορηγιών: Η υποστήριξη προς αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να προσδιορίζεται καθαρά, οι ταυτότητες των εμπορικών και μη-εμπορικών οργανισμών που συνεισφέρουν μέσω χρηματοδότησης, υπηρεσιών ή υλικού πρέπει να προσδιορίζονται.
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR: Κανένας οργανισμός ή πρόσωπο δεν συμμετέχει ως χορηγός σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην σελίδα Συνεργάτες, που περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή καθενός από αυτούς. 
8. Εντιμότητα στην πολιτική διαφήμισης και έκδοσης:  Αν η διαφήμιση είναι πηγή χρηματοδότησης, πρέπει να αναφέρεται σαφώς. Μία σύντομη περιγραφή της πολιτικής διαφήμισης που εφαρμόζουν οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου πρέπει να εκτίθεται στον ιστότοπο. Οι διαφημίσεις και άλλα προωθητικά υλικά πρέπει να παρουσιάζονται στους αναγνώστες με τρόπο που να επιτρέπει την διαφοροποίηση τους από το αρχικό υλικό που έχει δημιουργηθεί από τον οργανισμό που διαχειρίζεται τον ιστότοπο. 
Συμμόρφωση του Lab Tests Online - GR: Δεν υπάρχουν διαφημίσεις στον ιστότοπο. Τυχόν μελλοντικοί χρηματοδότες και χορηγοί εκτός του ΣΕΙΒ  δεν θα επιτραπεί να αναμιχθούν με την εκδοτική εργασία.

next [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 11.07.2018