Ερυθροποιητίνη

Επίσης γνωστό ως: EPO
Επιστημονική ονομασία: Ερυθροποιητίνη
Σχετικές εξετάσεις: Αιματοκρίτης, Ερυθρά Αιμοσφαίρια, Αιμοσφαιρίνη, CBC, Reticulocyte Count

Γιατί να υποβληθούμε στην εξέταση;
Η εξέταση της ερυθροποιητίνης είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση των τύπων αναιμίας καθώς και τον καθορισμό του βαθμού σοβαρότητάς τους.

Πότε να υποβληθούμε στην εξέταση;
Όταν ο ασθενής παρουσιάζει αναιμία, η οποία πιθανώς προκαλείται από τη μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων.
 
Απαιτούμενο δείγμα;
Δείγμα φλεβικού αίματος.
 

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά01.12.2008