TSH

Επίσης γνωστό ως: Θυρεοτροπίνη
Επιστημονική ονομασία: Ορμόνη που διεγείρει το θυρεοειδη, TSH
Σχετικές εξετάσεις: T3, Τ4, Thyroid Antibodies

Πώς χρησιμοποιείται ;
Πότε ζητείται;
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω ;

Πώς
χρησιμοποιείται ;
Η TSH είναι συχνά η εξέταση επιλογής για την εκτίμηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς και/ή των συμπτωμάτων του υπερ- ή υπο-θυρεοειδισμού. Συχνά ζητείται να γίνει μαζί ή προηγείται της T4. Αλλες εξετάσεις για το θυρεοειδή, που μπορεί να ζητηθούν μαζί με την TSH ή ακολουθούν ένα παθολογικό αποτέλεσμα της, είναι  η Τ3 καθώς και τα αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα εφόσον υπάρχει υποψία για θυρεοειδική νόσο αυτοάνοσης αιτιολογίας
Η TSH χρησιμοποιείται για:
 τη διάγνωση μιας θυρεοειδικής διαταραχής όταν έχουν εμφανισθεί συμπτώματα,
 τον  προσυμπτωματικό έλεγχο των νεογέννητων για υπολειτουργία του θυρεοειδή,
  τη παρακολούθηση της θεραπείας υποκατάστασης σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό
  τη διάγνωση και την παρακολούθηση  γυναικών με προβλήματα στειρότητα,
  τη συμβολή στην εκτίμηση της λειτουργίας της υπόφυσης (περιπτωσιακά), και
  στον προσυμπτωματικό έλεγχο ενηλίκων για θυρεοειδικές διαταραχές, όπως συνιστούν μερικές επιστημονικές ενώσεις μεταξύ των οποίων είναι η Αμερικανική Ενωση για τον Θυρεοειδή,   American Thyroid Association.
 
Πότε ζητείται ;
Μπορεί να ζητηθεί από τον γιατρό ό ταν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα υπερ- ή υπο-θυρεοειδισμού και/ή όταν εμφανίζει διόγκωση του θυρεοειδούς. Μπορεί επίσης να ζητείται ανά τακτά διαστήματα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας μιάς διαγνωσμένης θυρεοειδικής διαταραχής.
Η TSH γίνεται στα νεογέννητα στα πλαίσια του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου ρουτίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας. Η Αμερικανική Εταιρία για το Θυρεοειδή  ( American Thyroid Association) συνιστά τον προσυμπτωματικό έλεγχο για νόσους του θυρεοειδή με μιά εξέταση TSH   κάθε πέντε χρόνια στους ενήλικες άνω των 35 ετών, ενώ άλλοι Αμερικανικοί Οργανισμοί, όπως η  U. S. Preventive Services Task Force, αμφισβητούν αυτή τη σύσταση. Αλλοι Οργανισμοί συνιστούν, αντί γιαυτό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε γυναίκες άνω των 50 ετών, σε ασυμπτωματικούς ενήλικες άνω των 60 ετών ή στις ομάδες υψηλού κινδύνου για θυρεοειδικές διαταραχές, όπως οι έγκυες και οι λεχώνες.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;

Σημείωση:  Γι΄αυτή την εξέταση δεν παρέχεται το εύρος των τιμών αναφοράς (φυσιολογικών τιμών). Επειδή αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του ασθενούς, το φύλο, ο πληθυσμός απο τον οποίο προέρχεται το δείγμα καθώς και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης, τα αριθμητικά αποτελέσματα της εξέτασης μπορεί να αξιολογούνται διαφορετικά απο εργαστήριο σε εργαστήριο.   Το Lab Tests Online σας συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας με το γιατρό σας.  Για περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές αναφοράς, παρακαλώ να διαβάσετε τις Τιμές αναφοράς και τη Σημασία τους.
Αυξημένη τιμή της TSH συχνά σημαίνει ότι ο θυρεοειδής υπολειτουργεί και δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη διέγερση από την TSH   εξαιτίας κάποιας οξείας ή χρόνιας δυσλειτουργίας. Σπάνια μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στην υπόφυση, όπως π.χ. έναν όγκο, που παράγει ανεξέλεγκτες ποσότητες TSH, κατάσταση γνωστή ως δευτεροπαθής υπερθυρεοειδισμός.
Μιά ψηλή τιμή TSH  μπορεί επίσης να εμφανισθεί σε ασθενείς με διαγνωσμένη θυρεοειδική διαταραχή, ή σε όσους έχει γίνει αφαίρεση του θυρεοειδοή, εάν παίρνουν πολύ μικρή δόση θυρεοειδικής ορμόνης, ως θεραπεία υποκατάστασης.
Μιά χαμηλή τιμή της ΤSH μπορεί να σημαίνει υπερλειτουργούντα θυρεοειδή αδένα (δηλ. υπερθυρεοειδισμό) ή υπερβολική ποσότητα θυρεοειδικής ορμόνης, που λαμβάνεται ως θεραπεία, όταν ο θυρεοειδής αδένας υπολειτουργεί ή έχει αφαιρεθεί. Σπανίως μιά χαμηλή τιμή της Τ SH μπορεί να σημαίνει βλάβη στην υπόφυση, που την εμποδίζει να παράγει επαρκείς ποσότητες TSH.
Είτε είναι ψηλή, είτε χαμηλή, μιά μη φυσιολογική τιμή της TSH υποδηλώνει περίσσεια ή έλλειψη των θυρεοειδικών ορμονών, που είναι διαθέσιμες στον οργανισμό, αλλά δεν μας λέει γιατί. Γιαυτό, ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα της TSH συνήθως ακολουθείται από πρόσθετες εξετάσεις, που διερευνούν τα αίτια αυτής της αύξησης ή της ελάττωσης.  
Ο πίνακας, που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την πιθανή ερμηνεία τους
 
 

TSH

T4

T3

Ερμηνεία

Ψηλή

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Ηπιος (υποκλινικός) Υποθυρεοειδισμός

Ψηλή

Χαμηλή

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Υποθυρεοειδισμός

Χαμηλή

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Ηπιος (υποκλινικός) Υπερθυρεοειδισμός

Χαμηλή
 
 

Ψηλή ή Φυσιολογική
 

Ψηλή ή Φυσιολογική

 
Υπερθυρεοειδισμός
 

Χαμηλή

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Χαμηλή ή Φυσιολογική

Σπάνιος Υποφυσιακός (Δευτεροπαθής) Υποθυρεοειδισμός

 
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω ;
Πολλά φάρμακα, όπως η ασπιρίνη και η θεραπεία υποκατάστασης με θυρεοειδικές ορμόνες, μπορείνα επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον θυρεοειδή, γιαυτό πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό σας τα φάρμακα, που τυχόν παίρνετε.
Οταν ο γιατρός σας ρυθμίζει τη δόση της θυρεοειδικής ορμόνης, που πρέπει να παίρνετε, είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον έναν ή δύο μήνες, πριν ελέγξετε ξανά την TSH σας, ώστε να προλάβει η νέα δόση της θεραπείας να αναπτύξει την πλήρη δράση της.
Υπερβολικό στρες ή οξεία νόσος μπορεί επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της TSH. Αυτά μπορεί επίσης να είναι χαμηλά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά04.12.2008