Τροπονίνη

Επίσης γνωστό ως: TnI, TnT
Επιστημονική ονομασία: Καρδιακή Τροπονίνη I και T
Σχετικές εξετάσεις: CK, CK-MB, Myoglobin, Cardiac Biomarkers

Γιατί προσδιορίζεται;
Για να προσδιοριστεί επακριβώς εάν εξελίσσεται καρδιακό έμφραγμα ή βλάβη στον καρδιακό μυ.

Πότε προσδιορίζεται ;
2-3   φορές κατά τη διάρκεια περιόδου 12-16 ωρών εάν αναφέρεται πόνος στο στήθος ή άλλα συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται σε καρδιακό έμφραγμα

Τι είδος δείγματος απαιτείται;
Δείγμα φλεβικού αίματος από το χέρι


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά20.01.2014